Base description which applies to whole site

12. De verantwoordingsstaat BES-fonds

Tabel 29 Verantwoordingsstaat 2019 van het BES-fonds (H) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

38.279

38.279

38.279

43.176

44.316

44.316

4.897

6.037

6.037

           
 

Beleidsartikelen

38.279

38.279

38.279

43.176

44.316

44.316

4.897

6.037

6.037

1

BES-Fonds

38.279

38.279

38.279

43.176

44.316

44.316

4.897

6.037

6.037

Licence