Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Verantwoordingsstaat 2019 van het Deltafonds

Departementale verantwoordingsstaat 2019 van het Deltafonds (J) (Bedragen x € 1.000)
  

('1)

('2)

(3) = (2) - (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

  

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

287.975

407.172

165.848

278.012

509.245

205.107

‒ 9.963

102.073

39.259

2

Investeren in zoetwatervoorziening

24.655

25.244

3.000

8.420

6.434

6.893

‒ 16.235

‒ 18.810

3.893

3

Beheer, onderhoud en vervanging

148.802

180.288

0

179.822

194.722

0

31.020

14.434

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

11.548

32.467

0

21.159

20.920

0

9.611

‒ 11.547

0

52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

312.072

313.272

0

316.288

316.039

0

4.216

2.767

0

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

0

0

874.038

0

0

877.365

0

0

3.327

7

Investeren in waterkwaliteit

112.564

84.443

0

30.520

28.408

452

‒ 82.044

‒ 56.035

452

           
 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

834.221

1.075.768

1.089.817

‒ 63.395

32.882

46.931

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

29.937

  

29.937

 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

834.221

1.075.768

1.119.754

‒ 63.395

32.882

76.868

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

‒ 43.986

  

‒ 43.986

 

Totaal

897.616

1.042.886

1.042.886

834.221

1.075.768

1.075.768

‒ 63.395

32.882

32.882

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000)

2

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence