Base description which applies to whole site

5.4 Bijlage 4. Rapportage Correspondentie

Overzicht tijdigheid maatschappelijke correspondentie

Rapportage Behandeling correspondentie

Aantal ingekomen jaar t

Aantal afgedaan jaar t1

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om WOB-besluit

      

-Kerndepartement

79

25

37

  

21

- ILT

68

57

10

  

40

- PBL

2

1

  

1

 

- RWS

122

105

40

35

19

11

- KNMI

3

2

   

1 uitstel gevraagd

Bezwaarschriften

      

- Kerndepartement

86

204

1212

17

66

 

- ILT

380

253

209

70

 

44

Waarvan bezw.bestuurlijke boete

161

214

144

   

- PBL

      

- RWS

86

48

11

24

8

5

- KNMI

      

Klaagschriften

      

- Kerndepartement

 

1

1

   

- ILT

38

35

34

34

34

1

- PBL

0

     

- RWS

49

48

37

3

5

3

- KNMI

      

Andere (Burger)brieven

   

n.v.t

n.v.t.

 

- Kerndepartement

4.887

454

4.124

  

1.003

- ILT

15.738

15.616

13.844

  

1.894

- PBL

191

 

181

   

- RWS

104.428

104.583

96.071

   

- KNMI

1.645

     
1

Inclusief restant verzoeken uit jaar t-1 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen).

2

10 bezwaarschriften zijn ingetrokken.

Licence