Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

(Bedragen x eur 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.921.265

3.096.124

79.692

4.043.528

3.046.803

59.102

2.122.263

– 49.321

– 20.590

                     
 

Beleidsartikelen

1.921.265

3.096.124

79.692

4.043.528

3.046.803

59.102

2.122.263

– 49.321

– 20.590

                     

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

410.767

532.289

6.491

899.483

515.698

8.809

488.716

– 16.591

2.318

2

Duurzame ontwikkeling voedselzekerheid, water en klimaat

461.310

730.477

 

833.191

723.347

 

371.881

– 7.130

 

3

Sociale vooruitgang

371.113

791.093

 

675.971

780.599

 

304.858

– 10.494

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

631.118

787.260

 

1.466.524

771.565

 

835.406

– 15.695

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

46.957

255.005

73.201

168.359

255.594

50.293

121.402

589

– 22.908

Licence