Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat van het Infrastructuurfonds

Tabel 53 Verantwoordingsstaat 2020 van het Infrastructuurfonds (A) (bedragen x € 1.000)
  

('1)

('2)

(3) = (2) - (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

  

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

12

Hoofdwegennet

3.037.025

2.762.695

116.173

3.088.561

2.791.219

92.137

51.536

28.524

‒ 24.036

13

Spoorwegen

1.880.706

2.078.808

181.758

1.940.505

2.048.323

234.471

59.799

‒ 30.485

52.713

14

Regionaal, lokale infrastructuur

48.264

181.250

0

29.189

87.247

0

‒ 19.075

‒ 94.003

0

15

Hoofdvaarwegennet

973.825

994.399

154.888

1.034.388

1.042.935

112.206

60.563

48.536

‒ 42.682

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

921.616

451.893

46.141

376.259

401.044

68.895

‒ 545.357

‒ 50.849

22.754

182

Overige uitgaven en ontvangsten

2.422

2.287

0

672

680

25.941

‒ 1.750

‒ 1607

25.941

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

0

0

6.046.994

0

0

5.509.351

0

0

‒ 537.643

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

75.215

74.622

0

0

0

0

‒ 75.215

‒ 74.622

0

           
 

Subtotaal

6.939.073

6.545.954

6.545.954

6.469.574

6.371.448

6.043.001

‒ 469.499

‒ 174.506

‒ 502.953

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

48.582

  

48.582

 

Subtotaal

6.939.073

6.545.954

6.545.954

6.469.574

6.371.448

6.091.583

‒ 469.499

‒ 174.506

‒ 454.371

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

279.865

  

279.865

 

Totaal

6.939.073

6.545.954

6.545.954

6.469.574

6.371.448

6.371.448

‒ 469.499

‒ 174.506

‒ 174.506

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000)

2

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence