Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 30 Artikel 1 - Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Artikel 1 - Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

  

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2019

16-5-2020

 

De evaluatie van de TIB is afgerond als onderdeel van de evaluatie van de Wiv 2017.

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

niet van toepassing

 
Licence