Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties ZBO's en RWT's

Tabel 81 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van Ministerie van Financiën (Bedragen x € 1.000).

Naam ZBO/RWT

Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

AFM

505

389

0

6

Nee

Bijzonderheden

 
 

DNB

1.300

1.100

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

CEA

0

0

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

Waarderingskamer

1.953

2.017

0

0

Ja

Bijzonderheden

Het vermogen van de Waarderingskamer is over 2020 gemuteerd als gevolg van een resultaat dat meer dan tien procent afwijkt van het begrote resultaat.

 

NLFI

5.000

5.065

0

0

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn voorlopige cijfers. In afwachting van de jaarrekening 2020 van NLFI.

 

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

0

0

0

0

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn voorlopige cijfers. In afwachting van de jaarrekening 2020 van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars.

 

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

0

0

166

166

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn voorlopige cijfers. In afwachting van de jaarrekening 2020 van stichting Waarborgfonds Motorverkeer.

Licence