Base description which applies to whole site

3.3 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde beleidsdoorlichtingen van de afgelopen 7 jaar.

Tabel 4 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Geheel artikel?

1

Belastingen

        
 

Dienstverlening

 

X link

    

X link

nee

 

Toeslagen

  

X link

    

nee

 

Toezicht en opsporing en massale processen

   

X link

   

nee

2

Financiële markten

   

X link

   

ja

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

  

X link

   

X link

ja

4

Internationale financiële betrekkingen

  

X link

    

ja

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

X link

 

x link

    

nee

6

BTW-compensatiefonds

  

X link

    

ja

9

Douane

      

X link

ja

11

Financiering staatsschuld

 

X link

   

X link

 

ja

12

Kasbeheer

X link

    

X link

 

ja

n.v.t.

Begrotingsbeleid

  

X link

   

X link

n.v.t.

Een meerjarenplanning van de beleidsdoorlichtingen is te vinden op rijksbegroting.nl

Voor de realisatie van andere onderzoeken, zie bijlage 2 ‘Afgerond evaluatie- en overig onderzoek’.

Licence