Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 26 Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.997.341

6.195.972

729.449

7.312.695

6.961.305

922.242

1.315.354

765.333

192.793

           
 

Beleidsartikelen

5.561.900

5.760.531

710.157

6.642.497

6.324.845

806.226

1.080.597

564.314

96.069

1

Openbaar bestuur en democratie

68.387

68.387

21.965

87.968

73.195

23.363

19.581

4.808

1.398

2

Nationale veiligheid

297.861

297.861

14.714

321.890

321.331

15.457

24.029

23.470

743

3

Woningmarkt

4.297.396

4.297.396

472.000

4.625.815

4.576.687

432.243

328.419

279.291

‒ 39.757

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

344.942

540.942

91

390.509

508.200

163

45.567

‒ 32.742

72

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.524

124.755

3.824

125.718

124.673

14.216

3.194

‒ 82

10.392

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

169.975

169.975

423

211.807

190.203

10.826

41.832

20.228

10.403

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.343

34.343

450

39.149

36.415

2.426

4.806

2.072

1.976

8

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

128.168

128.168

121.690

128.909

122.909

169.771

741

‒ 5.259

48.081

10

Groningen versterken en perspectief

98.304

98.704

75.000

710.732

371.232

137.761

612.428

272.528

62.761

           
 

Niet-beleidsartikelen

435.441

435.441

19.292

670.198

636.460

116.016

234.757

201.019

96.724

11

Centraal apparaat

414.206

414.206

19.292

634.269

599.980

98.747

220.063

185.774

79.455

12

Algemeen

21.235

21.235

0

35.929

36.480

17.269

14.694

15.245

17.269

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence