Base description which applies to whole site

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Tabel 9 Realisatie beleidsdoorlichtingen12

Artikel

Naam artikel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Geheel artikel?

1,3,4,6,7,9

Onderwijs

        
 

Beleidsdoorlichting 2014 ‒ 2018 Artikel 4 begroting Ministerie van OCW

     

X

 

Ja

 

Beleidsdoorlichting 2015-2018 Artikel 6 (ho) en Artikel 7(wo)

     

X

 

Ja

 

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog3

  

X

    

Nee4

 

Doelmatigheid en focus op het onderwijs3

  

X

    

Nee2

 

Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders3

  

X

    

Nee2

 

Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk

X

      

Nee

 

Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat

X

      

Nee

 

Brede scholen

X

      

Nee

11

Beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering

      

X

Ja

12

WTOS

        
 

Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

   

X

   

Ja

14

Cultuur

        
 

Cultuur 2009-2014

 

X

     

Ja

15

Media

        
 

Mediabeleid 2010-2013

 

X

     

Ja

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

        

25

Emancipatie

        
 

Emancipatie 2011 ‒ 2014

 

X

     

Ja

 

Emancipatie 2014 ‒ 2018

    

X

  

Ja

1

Zie ook: Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek.

2

Zie ook: "".

3

De overkoepelende doorlichting "Prestaties leerlingen en studenten omhoog" is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen "Doelmatigheid en focus op het onderwijs" en "Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders".

4

Deze beleidsdoorlichtingen zijn gebaseerd op de beleidsdoelstellingen die in de beleidsagenda 2012 zijn opgenomen en zijn artikel overschrijdend.

Licence