Base description which applies to whole site

Bijlage 9: Lijst met afkortingen

Tabel 66 Lijst met afkortingen

Afkorting

Omschrijving

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AC

Audit Comité

AcICT

Adviescommissie ICT

ADR

Auditdienst Rijk

ADS

Airbus Defence and Space

AGBADS

Army Ground Based Air Defence System

AH-64D

Gevechtshelikopter

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMAR

Algemeen Militair Ambtenaren Reglement

AMO

Algemene Militaire Opleiding

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOCS

Air Operations Control Station

AOD

Algemeen Organisatiebesluit Defensie

AOW

Algemene Ouderdoms Wet

Apache

Gevechtshelikopter

APG

Algemene Pensioen Groep

AR

Algemene Rekenkamer

ARBO

Arbeidsomstandigheden

ASN

Administratief Serie Nummer/ Advanced Shipment Notice

ASSF

Afghan Special Security Forces

ATF ME

Air Task Force Middle East

AWACS

Radarvliegtuig

AWB

Algemene wet bestuursrecht

BBD

Besturen bij Defensie

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding

BE

Bijstandseenheid

BENELUX

België Nederland Luxemburg

BIT

Bureau ICT-toetsing

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BOE

Bijzondere Organisatie Eenheid

BOTOC

Breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Boxer

Pansterwielvoertuig

BS

Bestuursstaf

BTW

Belasting toegevoegde waarde

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BV

Besloten Vennootschap

C-130

Transportvliegtuig

C4I

Command, Control, Communication, Computers & Intelligence

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAOC

Combined Air Operations Centre

CARD

Coordinated Annual Review on Defence

CARC

Chemical Agent Resistant Coating

CBMI

Capacity Building Mission Iraq

CBO

Crisisbeheersingsoperaties

CDS

Commandant der Strijdkrachten

CE-pakket

Chemical Energy beschermingspakket

CHU

Counter Hybrid Unit

Chinook V&M

Chinook Vervanging en Modernisering

CIIC

Cyber Intell/Info Cell

CLAS

Commando Landstrijdkrachten

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

CMF

Combined Maritime Forces

CO2

Koolstofdioxide

CODEMA

Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel

CODEMO

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling

COID

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

COTS/MOTS

Commercial/Military Off The Shelf

COVID-19

Coronavirus

C-RAM

Counter Rockters, Artillery & Mortars

CRC

Crowd Riot Control

CSOCC

Composite Special Operations Component Command

CSS

Combat Support Ship

CTIVD

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

CV-90

Infanterie Gevechtsvoertuig

CvO

Commissie van Onderzoek

CW

Comptabiliteitswet

CZMCARIB

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied

CZSK

Commando Zeestrijdkrachten

DBBB

Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

DBBO

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie

DBBS

Defensie Bewaking- en Beveiligingssysteem

DBFMO

Design, Build, Finance, Maintain and Operate

DCC

Defensie Cyber Commando

DCS

Defensie Cyber Strategie

DCS

Digital Combat Simulator

DDG

Duik en Demonteergroep

DEU

Duitsland

DEOS

Defensie Energie Omgeving Strategie

DepV

Departementaal Vertrouwelijk

DGO

Defensie Gezondheidszorg Organisatie

DIRCM

Directed InfraRed Counter Measure systeem

DLP

Defensie Lifecycle Plan

DMF

Defensiematerieelbegrotingsfonds

DMO

Defensie Materieel Organisatie

DMP

Defensie Materieel Projecten

DMUNB

Defensie Munitiebedrijf

DO

Defensie Onderdeel

DOKS

Defensie Operationeel Kledingsysteem

DOSCO

Defensie OndersteuningsCommando

DPO

Defensie Projectenoverzicht

DRP

Definitief Reorganisatie Plan

DVOW

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen

ECRIS

Europees Strafrechtelijk Informatiesysteem

EDA

European Defence Agency

EES

Europees In- en Uitreissysteem

E-facturatie

Electronische facturatie

eFP

enhanced Forward Presence

EMASOH

European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz

eNRF

enhanced NATO Response Force

EODD

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

ERP M&F

Enterprise Resource Planning Materieellogistiek & Financiën

ESSM

Evolved Sea Sparrow Missile

ETIAS

Europees Informatie- en Reisautorisatiesysteem

EU

Europese Unie

EU NAVFOR MED

European Union Naval Force Mediterranean

EUBAM

European Union Border Assistance Mission

EUCAP

European Union Capacity Building

EULEX

European Union Rule of Law Mission

EULPC

European Union Liaison and Planning Cell

EURODAC

Databank met vingerafdrukken van asielzoekers

EUTM

European Union Trainings Mission

EUVIS

Europees Visum Informatiesysteem

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FABK

Financieel Administratie- en Beheerkantoor

F-16

Jachtvliegtuig

F-35

Vijfde generatie jachtvliegtuig

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FMS

Foreign Military Sales

FNIK

Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht

FOD

Foreign object damage

FPME

Force Protection Middle East

FPS

Flexibel Personeelssysteem

FRISC

Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft

FRONTEX

Frontières extérieures (agentschap inzake buitengrenzen EU)

FSE Mirage

Forward Support Element Mirage

GE

Ground Enablers

GPOI

Global Peace Operations Initiative

GPW

Groot Pantserwielvoertuig

GrIT

Grensverleggende Informatie Technologie

HDP

Hoofddirectie Personeel

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HMS

Her Majesty's Ship

HNS

Host Nation Support (gastlandsteun)

HOOV

Handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid

HQ CJTF

Head Quarters Combined Joint Task Force

HR

Human Resources domein

HRB

Hoog Risico Beveiligers

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICU

Intensive Care Units

IFFG-M

Initial Follow On Forces Group Maritime

IGV

Infanterie Gevechtsvoertuig

ILS

Integrated Logistic Support

IT

Informatietechnologie (incl communicatie)

JEF

Joint Expeditionary Force

JFC

Joint Force Command

JIVC

Joint Informatievoorzieningscommando

JSS

Joint Support Ship

KCT

Korps Commando Troepen

KDC-10

tankvliegtuig

KHK

Kromhout Kazerne

KKW

Klein Kaliber Wapens

KMar

Koninklijke Marechaussee

KPC

Korps Politie Curaçao

KPI

Key Performance Indicator

KPU

Kleding en Persoonlijke Uitrusting

KSG

Koninklijke Schelde Groep B.V.

kW

kilo Watt

KWCARIB

Kustwacht in het Caribisch gebied

LBO

Landelijke Bijstand Organisatie

LCF

Luchtverdedigings- en Commandofregatten

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

LOT-C

Landelijk Operationeel Team Corona

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

LZV

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MALE UAV

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle

MARIN

Maritime Research Institute Netherlands

MARKAZ

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

MARSOF

Marine Special Operations Forces

MATLOG

Materieellogistieke

MB

Militaire Bijstand

MBMD

Maritime Ballistic Missile Defence

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MGZ

Militaire Gezondheidzorg

MID

Meldpunt Integriteit Defensie

MILSATCOM

Militaire Satelliet Communicatie

MINDEF

Ministerie van Defensie

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission

MIT

Multidisciplinair Interventie Team

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MK46

Torpedo

MK48

Torpedo

MKB

Midden- en KleinBedrijf

(M)KBA

(Maatschappelijke) Kosten Baten Analyse

MLU

Midlife Update

MOU

Memorandum of Understanding

MPZ

Militaire Politie Zorg

MQ-9

MALE UAV

MRTT

Multi Role Tanker-Transporttoestel

MSOB

Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang

MTV

Mobiel Toezicht Veiligheid

MUAC

Maastricht Upper Air Control Centre

MULAN

Mijn Uniforme Losiche Aansluiting op het Net

MVOK

Maatregelen Versterking Ondersteuning Krijgsmacht

NAMA

NATO Airlift Management Agency

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NATOPS

Nationale Operaties

NAVO

Noord Atlantische VerdragsOrganisatie

NCC

Nationaal Crisis Centrum

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NH-90

Helikopter

NLD

Nederland(se)

NLDA

Nederlandse Defensie Academie

NLR

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

NLTC

Netherlands Liaison Team CENTCOM

NMI

Nato Mission Iraq

NMM

Nationaal Militair Museum

NRF

NATO Response Force

NS2AU

Nato Support to African Union

NSPA

NATO Support and Procurement Agency

NTM

Notice To Move

NV

Naamloze Vennootschap

NVI

Nederlands Veteraneninstituut

NWCC

NATO Warfare Capstone Concept

O&T

Opleiding en training

ODA

Official Development Assistance

OG

Operationele Gereedheid

OIR

Operation Inherent Resolve

OM

Openbaar Ministerie

OPS

Operations

OPV

Oceangoing Patrol Vessel

PAL

Provincial Airlines Limited

PED

Processing Exploitation Dissemination

PESCO

Permanent Structured Cooperation

PG

Personel Gereedheid

POMS

Prepositioned Organizational Materiel Storage

PPS-aanbesteding

Publiek Private Samenwerking

PSFD MoU

Production, Sustainment & Follow-on Development Memorandum of Understanding

QRA

Quick Reaction Alert

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RNAS

Royal Naval Air Services

RPA

Robotic Proces Automation

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RUS

Raamwerk Uitvoering Subsidies

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

SAC

Strategic Airlift Capability

SAP

Systeme, Anwendungen und Produkte (Systemen, Applicaties en Producten)

SBK

Sociaal Beleidskader

SHRO

Strafrechtelijke Handhaving van de RechtsOrde

SIC

Snel Inzetbare Capaciteiten

SIS

Schengen Informatiesysteem

SKD

Stichting Koninklijke Defensiemusea

SKIA

Strategische Kennis- en Innovatie Agenda

SNMG1

Standing NATO Maritime Group One

SOCOM

Special Operations Command

SOF

Special Operations Forces

SSO

Single Service Organisation

StratCom

Strategic Communications

SVP

Strategisch Vastgoedplan

SWOON

Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA

SZVK

Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht

TBP

Te Bewaken Persoon

TIMT

Tactical Information Manoeuvre Team

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TOC

Territoriaal Operatie Centrum

TOS

Trend Onderzoek Statistiek

TSC

Target Support Cell

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UK

United Kingdom

UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

UNMISS

United Nations Mission in the Republic of South Sudan

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

US

United States

USAG

United States Army Garrison

USSC

United States Security Coordinator

V&M

Vervanging en Modernisering

VI

Veteraneninstituut

VJTF(A)

Very High Readiness Joint Task Force (Air)

VJTF(M)

Very High Readiness Joint Task Force (Maritime)

VKB

Voorkeursbeslissing

VN

Verenigde Naties

VOSS

Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat

VPB

Vennootschapsbelasting

VPD's

Vessel Protection Detachments

VS

Verenigde Staten

VTC

Video Tele Conferencing

vte

Voltijdsequivalent

VTO

Vaktechnische Opleidingen

VUT/WUL

Vervroegde UitTreding/Wet Uniformering Loonbegrip

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Webex

Samewerkingstool om te bellen, te vergaderen en berichten te versturen

WIV

Wet op de inlichtingen- en veiligehidsdiensten

WMS

Warehouse Management System

WNT

Wet Normering Topinkomens

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOPT

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

ZBO

Zelfstandige Bestuursorganen

ZKA

Zelfstandige Kleine Aankopen

Zr. Ms.

Zijner Majesteits

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZZF

Zaterdag, Zondag, Feestdag

Licence