Base description which applies to whole site

6. Departementale Verantwoordingsstaat

Tabel 52 Verantwoordingsstaat 2021 van het Infrastructuurfonds (A) (bedragen x € 1.000)
  

('1)

('2)

(3) = (2) - (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

  

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

12

Hoofdwegennet

2.526.575

2.879.349

137.433

2.467.048

2.952.254

130.876

‒ 59.527

72.905

‒ 6.557

13

Spoorwegen

8.792.639

9.072.039

198.538

2.441.760

2.156.463

187.656

‒ 6.350.879

‒ 6.915.576

‒ 10.882

14

Regionaal, lokale infrastructuur

8.256

84.083

0

5.939

77.533

1.004

‒ 2.317

‒ 6.550

1.004

15

Hoofdvaarwegennet

883.918

1.315.532

90.877

1.035.582

1.385.294

97.621

151.664

69.762

6.744

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.879.158

218.763

64.739

1.268.857

351.089

51.675

‒ 610.301

132.326

‒ 13.064

182

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

1.583

1.619

0

1.583

1.619

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

0

0

13.312.853

0

0

6.976.246

0

0

‒ 6.336.607

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

231.300

234.674

0

0

0

0

‒ 231.300

‒ 234.674

0

           
 

Subtotaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

7.220.769

6.924.252

7.445.078

‒ 7.101.077

‒ 6.880.188

‒ 6.359.362

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

‒ 279.865

  

‒ 279.865

 

Subtotaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

7.220.769

6.924.252

7.165.213

‒ 7.101.077

‒ 6.880.188

‒ 6.639.227

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

‒ 240.961

  

‒ 240.961

 

Totaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

7.220.769

6.924.252

6.924.252

‒ 7.101.077

‒ 6.880.188

‒ 6.880.188

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000)

2

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence