Base description which applies to whole site

7. Beleidsprioriteiten

Het BES-fonds is een beleidsarm fonds waaruit aan de eilanden van Caribisch Nederland een vrije uitkering wordt verstrekt. Deze uitkering moet de eilanden in staat stellen hun taken uit te voeren. Vanwege de gevolgen van de pandemie zijn in 2021 extra incidentele bedragen aan de vrije uitkering toegevoegd.

Licence