Base description which applies to whole site

13. Saldibalans

Tabel 34 Saldibalans per 31 december 2021 van het BES-fonds (H) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

 

31-12-2020

          

Intra-comptabele posten

   

Intra-comptabele posten

   

1a)

Uitgaven ten laste van de begroting

51.708

 

51.304

2a)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

51.708

 

51.304

3)

Liquide middelen

0

 

0

3)

Liquide middelen

0

 

0

4)

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a)

Rekening-courant RHB

0

 

0

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a)

Begrotingsreserves

0

 

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

 

0

7)

Schulden buiten begrotingsverband

0

 

0

8)

Kas-transverschillen

0

 

0

     
          

Subtotaal intra-comptabel

51.708

 

51.304

Subtotaal intra-comptabel

51.708

 

51.304

          

Extra-comptabele posten

   

Extra-comptabele posten

   

9)

Openstaande rechten

0

 

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a)

Tegenrekening schulden

0

 

0

11)

Schulden

0

 

0

12)

Voorschotten

51.708

 

52.240

12a

Tegenrekening voorschotten

51.708

 

52.240

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13)

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14)

Andere verplichtingen

0

 

0

15)

Deelnemingen

0

 

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

          

Subtotaal extra-comptabel

51.708

 

52.240

Subtotaal extra-comptabel

51.708

 

52.240

          

Totaal

103.416

 

103.544

 

Totaal

103.416

 

103.544

1

Rijkshoofdboekhouding.

Licence