Base description which applies to whole site

Overzicht beleidsdoorlichtingen

Tabel 2 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Geheel artikel?

1

Openbaar bestuur en democratie

               

1.1

Bestuur en regio

     

X

     

Ja

1.2

Democratie

   

X

X

   

X

Nee

2

Nationale veiligheid

             

N.v.t.

3

Woningmarkt

               

3.1

Woningmarkt

X

           

Ja

4

Energietransitie gebouwde omgevings en bouwkwaliteit

               

4.1

Energietransitie en duurzaamheid

           

X

Nee

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

 

X

       

X

Nee

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

               

5.1

Ruimtelijke ordening

         

X

 

Ja

5.2

Omgevingswet

         

X

 

Ja

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

               

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

X

         

X

Ja

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

X

         

X

Ja

6.5

Identiteitsstelsel

       

X

   

Nee

6.6

Investeringspost digitale overheid

           

X

 

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

               

7.1

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

     

X

X

   

Ja

7.2

Pensioenen en uitkeringen

           

X

Nee

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

               

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

           

X

 

9.2

Beheer materiële activa

           

X

 

10

Groningen versterken en perspectief

               

10.1

Groningen versterken en perspectief

               

Voor het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link.

Voor de realisatie van andere onderzoeken, zie de bijlage "Afgerond evaluatie- en overig onderzoek".

Licence