Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 28 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.160.659

7.212.853

666.431

9.273.008

8.667.919

1.039.375

2.112.349

1.455.066

372.944

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

72.234

71.053

24.765

110.874

101.285

25.369

38.640

30.232

604

2

Nationale veiligheid

316.767

316.767

14.714

365.885

356.541

14.858

49.118

39.774

144

3

Woningmarkt

5.288.493

5.278.368

406.400

5.343.930

5.411.477

368.749

55.437

133.109

‒ 37.651

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

478.329

537.329

91

463.639

505.776

1.371

‒ 14.690

‒ 31.553

1.280

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

113.757

113.757

3.824

177.669

167.275

10.875

63.912

53.518

7.051

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

170.330

170.330

959

222.162

213.854

12.349

51.832

43.524

11.390

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.264

34.264

64

51.973

45.570

1.613

17.709

11.306

1.549

8

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

141.846

141.846

121.574

176.305

182.305

223.964

34.459

40.459

102.390

10

Groningen versterken en perspectief

109.797

114.297

75.000

1.420.428

1.001.555

234.830

1.310.631

887.258

159.830

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

422.136

422.136

19.040

674.586

648.056

109.153

252.450

225.920

90.113

12

Algemeen

12.706

12.706

0

265.557

34.225

36.244

252.851

21.519

36.244

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de ISB(s), die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.

Licence