Base description which applies to whole site

Bijlage 7: COVID-19 steunmaatregelen

Tabel 50 Overzicht COVID-19 steunmaatregelen

Nr

Defensieonderdeel

Bestemd voor:

Uitdeling [in mln. euro]

Realisatie 2021 [in mln. euro]

Relevante Kamerstukken

1

Inzet

 

5,0

1,7

1e suppletoire begroting

2

Koninklijke Marine

Quarantaine kosten en thuiswerkmiddelen

3,0

3,0

2e suppletoire begroting

3

Koninklijke Landmacht

Aangepaste veldlegering bij oefeningen

8,9

8,9

1e suppletoire begroting

3

Koninklijke Landmacht DMF

Tenten en tijdelijke infrastructuur en aanpassing van oefeningen

19,8

19,8

1e suppletoire begroting

4

Koninklijke Luchtmacht

Vliegbasis en thuiswerkmiddelen

1,1

1,1

2e suppletoire begroting

5

Koninklijke Marechaussee

 

 

7

DMO

Gehele proces van aanschaf mondmaskers

7,4

7,4

2e suppletoire begroting

8

DOSCO

Dit betreft de kosten van DGO voor het testen, de inzet van personeel DGO, thuiswerkmiddelen en schoonmaakkosten

5,6

5,6

2e suppletoire begroting

9

Bestuursstaf/Algemeen

Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19 (werkgarantie)

1,8

1,8

2e suppletoire begroting

10

Kerndepartement

 

 
   

52,6

49,3

 

Toelichting

Algemeen

In 2021 is er € 52,6 miljoen toegewezen voor reeds uitgegeven en verwachte COVID-19 kosten. Hiervan is € 49,3 miljoen gerealiseerd. Daarnaast is er € 9 miljoen doorgeschoven om uitgegeven te worden in 2022. Voor het DMF is € 4,5 miljoen doorgeschoven naar 2022. Middelen die niet zijn uitgegeven worden teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. De meeruitgaven door COVID-19 worden gecorrigeerd door minderuitgaven waarbij de oorzaak ook bij COVID-19 ligt. Een voorbeeld van minder uitgaven is vermindering van dienstreizen door COVID-19.

2. Koninklijke Marine

De COVID-19 meeruitgaven zijn IT-middelen voor het thuiswerken (€ 1,1 miljoen), de quarantainevergoedingen (€ 1,4 miljoen) en gereedstellingsuitgaven betreffende quarantaine-accommodaties (€ 1,9 miljoen). Voor een deel is dit binnen het eigen beleidsartikel gecompenseerd door de besparing als gevolg van lagere uitgaven voor dienstreizen, evenementen, representatie en geschenken.

3. Koninklijke Landmacht

Als direct gevolg van de COVID-19 pandemie konden veldoefeningen van de Koninklijke Landmacht niet op normale wijze doorgang vinden. De aanpassingen die nodig waren inclusief de aanschaf van extra materiaal vormen het grootste gedeelte van de toegekende compensatie middelen.

4. Koninklijke Luchtmacht

De COVID-19 uitgaven betreffen onder andere kosten voor het herstellen van de gereedheid van Vliegbasis Volkel (€ 0,52 miljoen), middelen voor thuiswerken (€ 0,46 miljoen) en quarantaine oefenkosten (€ 0,15 miljoen). De meeruitgaven worden voor een deel bekostigd uit de besparingen door minder dienstreizen (- € 1,3 miljoen). Daarnaast is er nog sprake van lagere ontvangsten als gevolg van minder bezoekende buitenlandse eenheden die hadden bijgedragen in de brandstoftoelage.

5. DMO

De kosten die direct door COVID-19 voor DMO zijn veroorzaakt zijn voornamelijk kosten rondom het proces van de aanschaf van mondmaskers.

6. DOSCO

De COVID-19 gerelateerde kosten voor DOSCO komen voornamelijk uit DGO. Het zijn kosten voor het testen, de inzet van personeel DGO, thuiswerkmiddelen en schoonmaakkosten.

7. Bestuursstaf

De bestuursstaf heeft voor COVID-19 bijstand geleverd aan verwante organisaties die moeite hadden personeel vast te houden tijdens de pandemie. Hierom zijn vanuit de bestuursstaf steunmiddelen gegeven aan verschillende actoren.

Licence