Base description which applies to whole site

1 Realisatie Beleidsdoorlichtingen

Tabel 2 Overzicht gerealiseerder beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Geheel artikel?

Vindplaats

11

Integraal Waterbeleid - Waterkwantiteit

      

X

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1007211

13

Bodem en Ondergrond

      

X

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-64.html

14

Wegen en verkeersveiligheid

  

X

    

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–27.html

15

OV-keten

       

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259

16

Openbaar Vervoer en Spoor

   

X

   

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-41

17

Luchtvaart

  

X

    

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-28.html

18

Scheepvaart en Havens

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-68.html

          

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-22.html

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

   

X

   

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30991-34.html

20

Lucht en geluid - Geluid

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-67.html

20

Lucht en geluid - Lucht

    

X

  

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-338.html

21

Duurzaamheid

      

X

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-71.html

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

   

X

   

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-42.html

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

    

X

  

Nee

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-56.html

24

Handhaving en toezicht

    

X

  

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-46.html

 

Evaluatie artikel III Deltawet

      

X

Ja

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f3b0e157-6489-4f03-a25a-70237f40ec6e&title=Eindrapport%20Evaluatie%20artikel%20III%20Deltawet.pdf

Toelichting

In 2021 is de beleidsdoorlichting op artikel 11 conform planning afgerond en aangeboden aan de Tweede Kamer, inclusief een reactie op de aanbevelingen uit de doorlichtingen.

De beleidsdoorlichting op artikel 13 Bodem en Ondergrond is door vertraging niet meer in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden, maar begin 2021 afgerond.

Ook zijn afgelopen jaar ook de uitkomsten van de beleidsdoorlichting van de uitgaven van het onderdeel stalsystemen gepresenteerd aan het parlement. Dit is een resterend onderdeel van begrotingsartikel 21 Duurzaamheid. Over het grootste deel van dit artikel, betreffende circulaire economie, is in 2020 in de vorm van een Publieke Waarde Scan (PWS) gerapporteerd.

Het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen is te vinden op www.rijksfinanciën.nl. Voor de realisatie van overige onderzoeken zie bijlage 2 bij dit jaarverslag «Afgeronde evalaties en overig onderzoek»

Licence