Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2021 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling een - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2021 € 209.000.

Tabel 64 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris1

Functie

Datum aanvang dienstverband(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband(indien van toepassing)

Dienstverband in FTE(+ tussen haakjes omvang in 2020)

Op externe inhuur-basis (nee ; <= 12 kalendermnd ; > 12 kalendermnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)(+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Voorzieningent.b.v. beloningenbetaalbaar optermijn(+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Totalebezoldigingin 2021 (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

CCMO

Dhr. prof. dr. G.A.P.J.M. Rongen

Lid Commissie CCMO

 

14-6-2021

0,11 (0,11)

>12mnd

5.597,46 (13.270,44)

0 (0)

5.597,46 (13.270,44)

10.497,61

 

CCMO

Mevr. prof. dr. S. van de Vathorst

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

1-9-2021

0,11

<12mnd

3.556,37

0

3.556,37

9.729,75

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J. van Busschbach

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

<12mnd

7.974,89

0

7.974,89

21.176,34

 

CCMO

Mevr. mr. dr. M.C. Ploem

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

<12mnd

7.795,27

0

7.795,27

21.176,34

 

CCMO

Dhr. prof. dr. A.C.G. Egberts

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

<12mnd

8.010,81

0

8.010,81

21.176,34

 

CCMO

Mevr. prof. dr. C.A.J. Knibbe, apotheker

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

0 (0)

13.496,94 (13.316,88)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. J.H.L.M. van Bokhoven

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

0 (0)

13.496,94 (13.316,88)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. F.R. Rosendaal

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

0 (0)

13.496,94 (13.316,88)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J.M. van Delden

plv voorzitter

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

2.404,08 (2.255,88)

15.901,02 (15.572,76)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. dr. B. Nuijen

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

2.404,08 (2.255,88)

15.901,02 (15.572,76)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J. van Lanschot

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

2.404,08 (2.255,88)

15.901,02 (15.572,76)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. M. Boele Van Hensbroek

plv voorzitter

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

2.404,08 (2.255,88)

15.901,02 (15.572,76)

23.222,22

 

CCMO

Mevr. dr. J.A. Land

Lid Commissie CCMO

 

1-5-2021

0,11 (0,11)

nee

4.454,44 (13.316,88)

801,36 (2.255,88)

5.255,80 (15.572,76)

7.634,70

 

CCMO

Dhr. mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.363.32 (13.316,88)

2.404,08 (2.255,88)

15.767,40 (15.572,76)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. W.E. Fibbe

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

0 (0)

13.496,94 (13.316,88)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. dr. W.G. Ista

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (13.316,88)

2.404,08 (2.255,88)

15.901,02 (15.572,76)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.M.A. van Gerven

Voorzitter

  

1,00 (1,00)

>12mnd

209.000,00 (181.000,00)

0 (0)

209.000,00 (181.000,00)

209.000,00

 

CCMO

Mevr. prof. dr. J.G. van der Bom

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

nee

8.144,43

1.441,15

9.585,58

13.996,96

 

CCMO

Dhr. prof. dr. T. van Gelder

Lid Commissie CCMO

1-6-2021

 

0,11

nee

7.928,89

1.402,38

9.331,27

13.546,16

 

CCMO

Mevr. prof. dr. C.J.M. de Groot **

Lid Commissie CCMO

15-7-2021

        

CCMO

Dhr. prof. dr. J.B.A.G. Haanen

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

nee

8.144,43

1.441,15

9.585,58

13.996,96

 

CCMO

Dhr. prof. dr. C.J. Kalkman

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

nee

8.144,43

0

8.144,43

13.996,96

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.G.W. Kosterink

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

nee

8.144,43

1.441,15

9.585,58

13.996,96

 

CCMO

Dhr. prof. dr. C.N.L. Olivers

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

>12mnd

13.294,44 (13.318,04)

0 (0)

13.294,44 (13.318,04)

23.222,22

 

CCMO

Dhr. prof. dr. S. Repping **

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

        

CCMO

Mevr. dr. G.J.M.W. van Thiel **

Lid Commissie CCMO

1-9-2021

        

CCMO

Dhr. prof. dr. D. Tibboel

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

nee

8.144,43

0

8.144,43

13.996,96

 

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. R.M. Verdaasdonk **

Lid Commissie CCMO

1-2-2020

1-2-2021

0,11 (0)

<12mnd

     

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. R.M. Verdaasdonk

Lid Commissie CCMO

1-2-2021

 

0,11

>12mnd

25.435,01

0

25.435,01

21.287,04

De factuur m.b.t. periode feb-dec 2020 (€ 12.164,57) is betaald in 2021. Dit bedrag is toe te rekenen aan 2020. Het Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2020 bedroeg € 29.144,44. Na toerekening aan 2020 is het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2021 niet overschreden.

CCMO

Mevr. prof. dr. H. Vermeulen

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

nee

8.144,43

1.441,15

9.585,58

13.996,96

 

CCMO

Mevr. prof. dr. I.J.M. de Vries

Lid Commissie CCMO

1-7-2021

 

0,11

nee

6.815,28

1.202,04

8.017,32

11.611,00

 

CCMO

Dhr. drs. M.N.C.M. Mutsaerts

Lid Commissie CCMO

26-5-2021

 

0,11

nee

8.144,43

0

8.144,43

13.996,96

 

CCMO

Dhr. mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth de Weerdesteijn

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.496,94 (14.401,07)

0 (0)

13.496,94 (14.401,07)

23.222,22

 

CBG

Dhr. prof. dr. M.T. Nurmohamed

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.699,40 (3.447,78)

3.467,76 (543,04)

27.167,16 (3.990,82)

33.498,06

 

CBG

Mevr. dr. S. Kersting

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.994,40 (8.971,95)

3.469,80 (1.355,90)

26.464,20 (10.327,85)

33.498,06

 

CBG

Dhr. prof. dr. F.G.M. Russel

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

24.310,40 (21.653,78)

0 (0)

24.310,40 (21.653,78)

33.498,06

 

CBG

Dhr. jhr. P.A. de Graeff, arts

plv voorzitter

  

0,44 (0,44)

nee

66.611,18 (66.805,21)

0 (7.794,02)

66.611,18 (74.599,23)

92.888,89

 

CBG

Mevr. dr. J.M.L. van Rensen

Lid College

  

0,29 (0,29)

nee

38.413,48 (37.951,12)

6.172,44 (5.791,92)

44.585,92 (43.743,04)

59.623,06

 

CBG

Dhr. dr. C. van Nieuwkoop

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.759,40 (22.734,66)

3.467,76 (3.254,16)

26.227,16 (25.988,82)

33.498,06

 

CBG

Mevr. dr. V.H.M. Deneer

plv voorzitter

  

0,25 (0,25)

nee

35.773,22 (35.133,04)

5.409,12 (5.075,76)

41.182,34 (40.208,80)

52.250,00

 

CBG

Dhr. prof. dr. G.S. Sonke

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

24.169,40 (27.904,66)

3.467,76 (3.254,16)

27.637,16 (31.158,82)

33.498,06

 

CBG

Dhr. prof. dr. M.L. Bouvy

Lid College

  

0,30 (0,25)

nee

41.040,62 (34.321,40)

6.472,80 (5.134,08)

47.513,42 (39.455,48)

62.525,83

 

CBG

Dhr. prof. dr. H.J. Guchelaar

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.699,40 (23.204,66)

3.467,76 (3.254,16)

27.167,16 (26.458,82)

33.498,06

 

CBG

Dhr. prof. dr. ir. H. Boersma

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.699,40 (22.969,66)

3.467,76 (3.254,16)

27.167,16 (26.223,82)

33.498,06

 

CBG

Dhr. prof. dr. O.M. Dekkers

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.699,40 (22.969,66)

3.467,76 (3.254,16)

27.167,16 (26.223,82)

33.498,06

 

CBG

Dhr. prof. dr. R.J. van Marum

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.994,40 (23.204,66)

3.467,76 (3.254,16)

26.462,16 (26.458,82)

33.498,06

 

CBG

Dhr. prof. dr. A. de Boer

Voorzitter

  

0,93 (0,78)

nee

117.968,94 (98.043,34)

20.033,64 (15.791,16)

138.002,58 (113.834,50)

193.518,49

 

CBG

Mw. dr. A.M. Bosch

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.464,40 (23.204,66)

3.467,76 (3.254,16)

26.932,16 (26.458,82)

33.498,06

 

CBG

Mw. dr. J.N. Belo

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.994,40 (22.499,66)

3.467,76 (3.254,16)

26.462,16 (25.753,82)

33.498,06

 

aCBG

Mw. drs. P.A. Loekemeijer

Directeur

1-5-2021

 

1,00

nee

81.485,03

14.612,48

96.097,51

140.287,67

 

aCBG

Dhr. drs. C.A. van Belkum

Adjunct directeur

 

31-3-2021

1,00 (1,00)

nee

32.190,67 (129.572,02)

5.416,71 (20.336,76)

37.607,38 (149.908,78)

52.250,00

 

CCMO

Dhr. drs. C.A. van Belkum

Secretaris

1-4-2021

 

1,00

nee

96.572,01

16.250,13

112.822,14

156.750,00

 

aCBG

Dhr. drs. H.R. Hurts

Directeur

 

8-9-2021

1,00 (1,00)

nee

128.962,50 (141.187,07)

417,83 (20.565,36)

129.380,33 (161.752,43)

143.150,69

 
1

** topfunctionaris met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er is in 2021 geen bezoldiging geweest van topfunctionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionaris hebben neergelegd, maar die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar worden aangemerkt als topfunctionaris.

Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen uitgekeerd die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn in 2021 geen niet-topfunctionarissen met een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag.

Er zijn in 2021 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Licence