Base description which applies to whole site

6. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschap

Tabel 9 Samenvattende verantwoordingsstaat 2022 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (III) (bijdragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2021

Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

    
     

Totale baten

107.937

143.459

35.522

148.136

Totale lasten

108.545

141.848

33.303

146.951

Saldo van baten en lasten

‒ 608

1.611

2.219

1.185

     

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

     

De verantwoordingsstaat is in overeenstemming met de Rijksbegrotingsvoorschriften 2023 en de Regeling Agentschappen opgesteld.

De hogere baten ten opzichte van de vastgestelde begroting worden veroorzaakt door de hogere media-opbrengsten. Dit leidt ook tot hogere lasten bij de materiële kosten.

Licence