Base description which applies to whole site

Bedrijfsvoeringsparagraaf

Paragraaf 1 - uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen

 • 1. Rechtmatigheid

  Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd die de rapporteringstoleranties overschrijden.

 • 2. Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

 • 3. Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

  Materiële fraude en corruptierisico’s binnen de organisatie

  De CTIVD heeft een beleidsarm karakter met beperkte frauderisico’s die onderdeel zijn van de jaarlijkse planning en controlcyclus en het daaraan verbonden interne toezicht (denk aan prestatieverklaringen, vier ogen-principe en functiescheiding). Aangezien de financiële administratie wordt verzorgd door het ministerie van Algemene Zaken wordt ook verwezen naar paragraaf 1 van de bedrijfsvoeringsparagraaf van Algemene Zaken. Overigens zijn er geen bijzonderheden te melden.

 • 4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

 • 1. Grote lopende ICT-projecten

  De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft geen grote ICT-projecten van meer dan € 5 miljoen uitgevoerd of gestart.

 • 2. Gebruik open standaarden en open source software

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

 • 3. Betaalgedrag

  De financiële administratie van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is inbesteed bij het Ministerie van Algemene Zaken. De rijksbrede norm om 95% van de facturen binnen 30 dagen te betalen is gehaald.

 • 4. Evaluatie van het audit committee

  Niet van toepassing.

 • 5. Departementale checks and balances subsidieregelingen

  Niet van toepassing.

 • 6. Normenkader financieel beheer

  Niet van toepassing.

 • 7. Beheer NGF-projecten

  Niet van toepassing.

 • 8. Coronacrisis

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Licence