Base description which applies to whole site

10. Verantwoordingsstaat Koninkrijksrelaties

Tabel 16 Verantwoordingsstaat 2022 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Realisatie (2)

Verschil (3)=(2)-(1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

224.999

423.016

34.588

186.790

374.961

104.028

‒ 38.209

‒ 48.055

69.440

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Versterken rechtsstaat

80.415

80.415

0

32.741

32.418

4.000

‒ 47.674

‒ 47.997

4.000

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

74.575

74.575

0

81.410

76.265

8.336

6.835

1.690

8.336

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/ leningen

41.000

239.017

34.588

31.129

223.627

81.583

‒ 9.871

‒ 15.390

46.995

8

Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden

4.933

4.933

0

6.984

8.456

0

2.051

3.523

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

6

Apparaat

21.665

21.665

0

34.526

34.195

10.109

12.861

12.530

10.109

7

Nog onverdeeld

2.411

2.411

0

0

0

0

‒ 2.411

‒ 2.411

0

1

Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Licence