Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds

Tabel 22 Verantwoordingsstaat 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

  

(2)

  

(3)=(2)-(1)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en

      

vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Defensiebreed Materieel

981.860

983.034

62.198

1.208.184

868.389

71.178

226.324

‒ 114.645

8.980

2

Maritiem Materieel

479.731

616.381

9.684

615.553

556.333

26.776

135.822

‒ 60.048

17.092

3

Land Materieel

879.106

714.936

2.500

725.418

542.218

5.108

‒ 153.688

‒ 172.718

2.608

4

Lucht Materieel

783.313

1.236.398

0

1.944.169

1.423.630

11.693

1.160.856

187.232

11.693

5

Infrastructuur en Vastgoed

909.935

949.302

25.599

794.609

811.621

21.510

‒ 115.326

‒ 137.681

‒ 4.089

6

IT

784.361

887.011

16.769

1.105.595

751.622

22.798

321.234

‒ 135.389

6.029

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

5.270.312

0

0

4.869.867

0

0

‒ 400.445

8

Overige Uitgaven en Ontvangsten2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Subtotaal

4.818.306

5.387.062

5.387.062

6.393.528

4.953.813

5.028.930

1.575.222

‒ 433.249

‒ 358.132

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

577.407

  

577.407

 

Subtotaal

4.818.306

5.387.062

5.387.062

6.393.528

4.953.813

5.606.337

1.575.222

‒ 433.249

219.275

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

‒ 652.524

  

‒ 652.524

 

Totaal

4.818.306

5.387.062

5.387.062

6.393.528

4.953.813

4.953.813

1.575.222

‒ 433.249

‒ 433.249

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000)

2

Exclusief het afzonderlijk gepresenteerde Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar van € 577.407

Licence