Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 28 Samenvattende verantwoordingsstaat 2022 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

RvIG

    
     

Totale baten

126.152

150.655

24.503

167.235

Totale lasten

132.751

148.550

15.799

133.118

Saldo van baten en lasten

‒ 6.599

2.105

8.704

34.117

     

Totale kapitaaluitgaven

10.254

11.860

1.606

14.748

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

     
     

Logius

    
     

Totale baten

249.392

244.591

‒ 4.801

239.908

Totale lasten

249.392

243.636

‒ 5.756

241.910

Saldo van baten en lasten

0

955

955

‒ 2.002

     

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

     
     

P-Direkt

    
     

Totale baten

108.986

109.639

653

107.939

Totale lasten

108.986

106.725

‒ 2.261

107.242

Saldo van baten en lasten

0

2.914

2.914

697

     

Totale kapitaaluitgaven

5.065

2.720

‒ 2.345

4.922

Totale kapitaalontvangsten

2.695

0

‒ 2.695

0

     
     

UBR

    
     

Totale baten

317.896

354.480

36.584

331.937

Totale lasten

317.896

357.371

39.475

332.297

Saldo van baten en lasten

0

‒ 2.891

2.891

‒ 360

     

Totale kapitaaluitgaven

1.000

484

‒ 516

3.265

Totale kapitaalontvangsten

0

343

343

4

     
     

FMH

    
     

Totale baten

147.445

151.800

4.355

136.246

Totale lasten

147.445

147.463

18

132.906

Saldo van baten en lasten

0

4.337

4.337

3.340

     

Totale kapitaaluitgaven

6.011

11.630

5.619

9.826

Totale kapitaalontvangsten

2.290

4.248

1.958

5.379

     
     

SSC-ICT

    
     

Totale baten

311.821

323.792

11.971

298.515

Totale lasten

318.621

321.611

2.990

295.435

Saldo van baten en lasten

‒ 6.800

2.181

8.981

3.080

     

Totale kapitaaluitgaven

124.228

97.328

‒ 26.900

95.233

Totale kapitaalontvangsten

73.800

48.581

‒ 25.219

51.843

     
     

RVB

    
     

Totale baten

1.382.577

1.371.754

‒ 10.823

1.333.610

Totale lasten

1.382.577

1.367.576

‒ 15.001

1.319.923

Saldo van baten en lasten

0

4.178

4.178

13.687

     

Totale kapitaaluitgaven

1.090.830

1.145.424

54.594

955.339

Totale kapitaalontvangsten

739.000

837.551

98.551

661.210

     
     

DHC

    
     

Totale baten

13.925

21.291

7.366

17.946

Totale lasten

14.972

21.078

6.106

18.646

Saldo van baten en lasten

‒ 1.047

213

1.260

‒ 700

     

Totale kapitaaluitgaven

0

119

119

590

Totale kapitaalontvangsten

1.029

159

‒ 870

0

Licence