Base description which applies to whole site

9. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 72 Samenvattende verantwoordingsstaat 2022 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en

(4) Realisatie

 

begroting

 

vastgestelde begroting

t-1

Baten-lastenagentschap DUO

    

Totale baten

353.420

414.335

60.915

389.635

Totale lasten

353.420

414.647

61.227

389.851

Saldo van baten en lasten

0

‒ 312

‒ 312

‒ 216

     

Totale kapitaaluitgaven

65.000

65.061

61

41.173

Totale kapitaalontvangsten

38.800

25.100

‒ 13.700

28.241

     

Baten-lastenagentschap NA

    

Totale baten

45.739

54.512

8.773

47.729

Totale lasten

45.739

48.400

2.661

44.733

Saldo van baten en lasten

0

6.112

6.112

2.996

     

Totale kapitaaluitgaven

2.246

6.399

4.153

5.065

Totale kapitaalontvangsten

900

600

‒ 300

8.500

Licence