Base description which applies to whole site

3.3 Versterken van specialismen

Extra capaciteit

In 2022 heeft Defensie 16 nieuwe projecten gestart met een financiële omvang van meer dan € 25 miljoen. Voor de nieuwe capaciteit ‘Raketartillerie’ heeft Defensie het behoeftestellingsproces versneld doorlopen, wat uitmondde in een keuze voor het PULS/HIMARS systeem in 2023. Tegelijkertijd worden tien extra operationele pantserhouwitsers in gebruik genomen. Ook is met het project ‘Vervanging (Very) Short Range Air Defence’ een start gemaakt met de vervanging van de Stinger capaciteit binnen de luchtverdedigingsbatterijen voor de gemechaniseerde en gemotoriseerde brigades. Van het lopende project ‘Vervanging van de initiële vliegeropleidingscapaciteit’ ter vervanging van de PC-7 lesvliegtuigen, is de onderzoeksfase (B-fase) afgerond.

Tegelijkertijd zijn in 2022 de voorbereidingen gestart van materieelprojecten die begin 2023 tot een A-brief leiden. Het betreft onder andere de verdere aanvulling van de inzetvoorraden munitie, die gebaseerd zijn op de eerste hoofdtaak en de eisen die NAVO daaraan stelt. Daarnaast betreft dit de nieuwe behoeftestellingen voor ‘Maritime strike’, in het maritieme domein en de nieuwe capaciteit ‘Deep precision strike F-35’ voor de F-35.

In totaal zijn in 2022 16 A-brieven gestuurd, waarvan een deel betrekking had op investeringen in infrastructuur en vastgoed. Dit betrof onder andere projecten op de vliegbases Volkel en Leeuwarden en voor hoofdkwartieren in Den Helder en Oirschot. B-brieven zijn verstuurd over de projecten ‘ESSM Block 2: Verwerving en Integratie’, Vervanging hulpvaartuigen’, ‘Vervanging tactische luchttransportcapaciteit’ en ‘Vervanging Medium Range Air Defence (interceptiecapaciteit).

Licence