Base description which applies to whole site

3.5 Innoverend vermogen en nieuwe domeinen

Innovatie en onderzoek

In 2022 is door Defensie geïnvesteerd in defensieonderzoek, technologieontwikkeling en de innovatiecentra van Defensie. Met de investeringen in defensieonderzoek bij de hoogwaardige kennisinstituten zoals NLR, TNO en MARIN blijft Defensie verzekerd van een gedegen defensiespecifieke kennisbasis (lang-cyclisch innoveren). De innovatiecentra van de dienstonderdelen hebben in 2022 opnieuw diverse activiteiten ontplooid om sneller en innovatiever te innoveren (kort-cyclisch innoveren). Daarin neemt de samenwerking met het bedrijfsleven (primair MKB en start-ups) een centrale plaats in. Met behulp van partnerschappen en samenwerkingen wordt op de markt verkrijgbare civiele technologie toepasbaar gemaakt voor defensiegebruik. Verder is er in 2022 aandacht geweest voor deelname aan internationale defensiematerieelprojecten en het positioneren van de Nederlandse defensie-industrie en kennisinstellingen voor het Europees Defensiefonds. In november 2022 is de Uitvoeringsagenda innovatie en onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze agenda beschrijft op hoofdlijnen in wat Defensie de komende jaren gaat doen met betrekking tot defensieonderzoek, technologieontwikkeling en innovatie. Zo werken bijvoorbeeld alle defensieonderdelen met hun eigen innovacentrum om experimenten met het bedrijfsleven uit te voeren of te faciliteren.

In 2022 zijn de uitgaven aan onderzoek, technologieontwikkeling en kennisgebruik (ter ondersteuning van investeringsprojecten) circa € 167 miljoen, hetgeen resulteert in een bijbehorende KPI van 1,29%. Deze KPI is ook opgenomen in het KPI-overicht in paragraaf 3.7.

Licence