Base description which applies to whole site

1 Realisatie Beleidsdoorlichtingen

Tabel 2 Overzicht gerealiseerde beleidsdoorlichtingen

Thema

Begrotingsartikel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Geheel artikel?

Hyperlink

Integraal Waterbeleid - Waterkwantiteit

11

     

X

 

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1007211

Bodem en Ondergrond

13

     

X

 

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-64.html

Wegen en verkeersveiligheid

14

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–27.html

Openbaar Vervoer en Spoor

16

  

X

    

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-41

Luchtvaart

17

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-28.html

Scheepvaart en Havens

18

      

X

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-68.html

 

18

X

       

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-22.html

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

19

  

X

    

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30991-34.html

Lucht en geluid - Geluid

20

X

     

X

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-67.html

Lucht en geluid - Lucht

20

   

X

   

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-338.html

Duurzaamheid

21

     

X

 

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-71.html

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

22

  

X

    

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-42.html

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

23

   

X

   

Nee

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-56.html

Inspectie Leefomgeving en Toezicht (Handhaving en Toezicht)

24

   

X

   

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-46.html

Evaluatie artikel III Deltawet

      

X

 

Ja

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f3b0e157-6489-4f03-a25a-70237f40ec6e&title=Eindrapport%20Evaluatie%20artikel%20III%20Deltawet.pdf

Toelichting

In 2022 zijn de beleidsdoorlichtingen op artikel 18 Scheepvaart en Havens en artikel 20 Geluid uitgevoerd. Beide zijn door vertraging niet meer in 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden, maar begin 2023.

Het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen is te vinden op www.rijksfinancien.nl. De realisatie van overige onderzoeken en evaluaties in 2022 zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit jaarverslag .

Licence