Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Rapportage Correspondentie

Tabel 131 Overzicht tijdigheid maatschappelijke correspondentie

Rapportage Behandeling Correspondentie

Aantal ingekomen 2022

Aantal afgedaan 20221

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitsluitsel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om WOO-besluit

      

- Kerndepartement

106

78

3

5

41

31

- ILT

76

87

14

12

19

42

- PBL

0

0

    

- RWS

95

72

23

14

16

19

- KNMI

      

Bezwaarschriften

      

- Kerndepartement

23

22

19

0

0

3

- ILT (exclusief bestuurlijke boete)

471

392

352

20

10

25

- ILT bezw. bestuurlijke boete

293

256

157

 

5

94

- PBL

0

0

    

- RWS

65

70

16

11

16

27

- KNMI

3

3

3

   

Klaagschriften

      

- Kerndepartement

3

3

0

1

2

0

- ILT

74

54

    

- PBL

0

0

    

- RWS

42

37

31

1

2

3

- KNMI

1

     

Andere (Burger)brieven

      

- Kerndepartement

2.713

2.776

2.512

nvt

nvt

264

- ILT

34.155

34.156

32.188

nvt

nvt

1.757

- PBL

221

214

199

12

0

3

- RWS

94.075

93.804

84.448

nvt

nvt

nvt

- KNMI

3.507

3.507

3501

  

6

1

Inclusief restant verzoeken uit jaar t-1 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen).

Licence