Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 45 Departementale verantwoordingsstaat 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)12

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3) = (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.063.042

9.836.617

5.559.237

45.886.256

25.908.427

11.180.983

26.823.214

16.071.810

5.621.746

           
 

Beleidsartikelen

18.760.757

9.534.332

5.533.943

45.420.201

25.442.372

11.076.433

26.659.444

15.908.040

5.542.490

1

Goed functionerende economie en markten

267.372

249.968

31.934

362.214

291.380

120.881

94.842

41.412

88.947

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

4.960.189

3.735.006

672.151

5.290.393

4.995.025

1.004.319

330.204

1.260.019

332.168

3

Toekomstfonds

169.513

245.374

75.300

330.250

136.227

106.437

160.737

‒ 109.147

31.137

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

12.417.722

4.356.973

3.720.277

28.512.525

8.880.062

6.819.604

16.094.803

4.523.089

3.099.327

5

Een veilig Groningen met perspectief

945.961

947.011

1.034.281

10.924.819

11.139.678

3.025.192

9.978.858

10.192.667

1.990.911

           
 

Niet-beleidsartikelen

302.285

302.285

25.294

466.055

466.055

104.550

163.770

163.770

79.256

40

Apparaat

302.285

302.285

25.294

466.055

466.055

104.550

163.770

163.770

79.256

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, de tweede tot en met de tiende incidentele suppletoire begrotingen en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB's die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Licence