Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat

De jaarrekening van het Nationaal Groeifonds bestaat alleen uit een verantwoordingsstaat omdat er geen betalingsverplichtingen vanuit het fonds konden worden aangegaan in 2022.

Tabel 11 Verantwoordingsstaat 2022 van het Nationaal Groeifonds (XIX) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3) = (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.345.546

2.131.176

0

0

0

0

‒ 7.345.546

‒ 2.131.176

0

           
 

Beleidsartikelen

7.307.538

2.093.168

0

0

0

0

‒ 7.307.538

‒ 2.093.168

0

1

Kennisontwikkeling

2.502.306

722.899

0

0

0

0

‒ 2.502.306

‒ 722.899

0

2

Research & development (R&D) en innovatie

2.141.966

639.136

0

0

0

0

‒ 2.141.966

‒ 639.136

0

3

Infrastructuur

2.663.266

731.133

0

0

0

0

‒ 2.663.266

‒ 731.133

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

38.008

38.008

0

0

0

0

‒ 38.008

‒ 38.008

0

11

Apparaat Nationaal Groeifonds

38.008

38.008

0

0

0

0

‒ 38.008

‒ 38.008

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

Licence