Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2022 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling een - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2022 € 216.000.

Tabel 63 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris1

Functie

Datum aanvang dienstverband(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband(indien van toepassing)

Dienstverband in FTE(+ tussen haakjes omvang in 2021)

Op externe inhuur-basis (nee ; <= 12 kalendermnd ; > 12 kalendermnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)(+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Voorzieningent.b.v. beloningenbetaalbaar optermijn(+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Totalebezoldigingin 2021 (+ tussen haakjes bedrag in 2021)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J. van Busschbach

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

>12 mnd.

13.270,44 (7.974,89)

0,00 (0,00)

13.270,44 (7.974,89)

24.000

 

CCMO

Mevr. mr. dr. M.C. Ploem

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

>12 mnd.

10.022,49 (7.795,27)

0,00 (0,00)

10.022,49 (7.795,27)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. A.C.G. Egberts

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

>12 mnd.

13.363,32 (8.010,81)

0,00 (0,00)

13.363,32 (8.010,81)

24.000

 

CCMO

Mevr. prof. dr. C.A.J. Knibbe, apotheker

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (13.496,94)

0,00 (0,00)

13.850,94 (13.496,94)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. J.H.L.M. van Bokhoven

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (13.496,94)

0,00 (0,00)

13.850,94 (13.496,94)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. F.R. Rosendaal

plv voorzitter

  

0,14 (0,11)

nee

17.368,80 (13.496,94)

0,00 (0,00)

17.368,80 (13.496,94)

30.480

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J.M. van Delden

Lid Commissie CCMO

 

1-6-2022

0,11 (0,11)

nee

5.679,40 (13.496,94)

1.220,00 (2.404,08)

6.899,40 (15.901,02)

10.000

 

CCMO

Dhr. dr. B. Nuijen

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (13.496,94)

2.452,80 (2.404,08)

16.303,74 (15.901,02)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J. van Lanschot

Lid Commissie CCMO

  

0,14 (0,11)

nee

17.368,80 (13.496,94)

3.065,94 (2.404,08)

20.434,74 (15.901,02)

30.240

 

CCMO

Dhr. prof. dr. M. Boele Van Hensbroek

plv voorzitter

  

0,17 (0,11)

nee

20.886,66 (13.496,94)

3.679,08 (2.404,08)

24.565,74 (15.901,02)

36.960

 

CCMO

Dhr. mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt

Lid Commissie CCMO

 

1-8-2022

0,11 (0,11)

nee

7.854,27 (13.363.32)

1.425,48 (2.404,08)

9.279,75 (15.767,40)

14.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. W.E. Fibbe

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (13.496,94)

0,00 (0,00)

13.850,94 (13.496,94)

24.000

 

CCMO

Dhr. dr. W.G. Ista

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (13.496,94)

2.452,80 (2.404,08)

16.303,74 (15.901,02)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.M.A. van Gerven

Voorzitter

  

1,00 (1,00)

>12 mnd.

216.000,00 (209.000,00)

0,00 (0,00)

216.000,00 (209.000,00)

216.000

 

CCMO

Mevr. prof. dr. J.G. van der Bom

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (8.144,43)

2.452,80 (1.441,15)

16.303,74 (9.585,58)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. T. van Gelder

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (7.928,89)

2.452,80 (1.402,38)

16.303,74 (9.331,27)

24.000

 

CCMO

Mevr. prof. dr. C.J.M. de Groot

Lid Commissie CCMO

 

1-11-2022

0,11 (0,11)

<12 mnd.

16.201,23 (0,00)

0,00 (0,00)

16.201,23 (0,00)

20.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.B.A.G. Haanen

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (8.144,43)

2.452,80 (1.441,15)

16.303,74 (9.585,58)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. C.J. Kalkman

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (8.144,43)

0,00 (0,00)

13.850,94 (8.144,43)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.G.W. Kosterink

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (8.144,43)

2.452,80 (1.441,15)

16.303,74 (9.585,58)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. C.N.L. Olivers

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

>12 mnd.

13.363,32 (13.294,44)

0,00 (0,00)

13.363,32 (13.294,44)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. S. Repping

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,00)

>12 mnd.

7.974,89 (0,00)

0,00 (0,00)

7.974,89 (0,00)

24.000

 

CCMO

Mevr. dr. G.J.M.W. van Thiel

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,00)

>12 mnd.

11.044,08 (0,00)

0,00 (0,00)

11.044,08 (0,00)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. D. Tibboel

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (8.144,43)

0,00 (0,00)

13.850,94 (8.144,43)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. R.M. Verdaasdonk

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

>12 mnd.

13.270,44 (25.435,01)

0,00 (0,00)

13.270,44 (25.435,01)

24.000

 

CCMO

Mevr. prof. dr. H. Vermeulen

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (8.144,43)

2.452,80 (1.441,15)

16.303,74 (9.585,58)

24.000

 

CCMO

Mevr. prof. dr. I.J.M. de Vries

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (6.815,28)

2.457,36 (1202,04)

16.308,30 (8.017,32)

24.000

 

CCMO

Dhr. drs. M.N.C.M. Mutsaerts

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (8.144,43)

0,00 (0,00)

13.850,94 (8.144,43)

24.000

 

CCMO

Dhr. baron mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth de Weerdesteijn

Lid Commissie CCMO

  

0,11 (0,11)

nee

13.850,94 (13.496,94)

0,00 (0,00)

13.850,94 (13.496,94)

24.000

 

CCMO

Dhr. prof. dr. N. de Vries

Lid Commissie CCMO

1-1-2022

 

0,11

nee

13.850,94

2.452,80

16.303,74

24.000

 

CCMO

Mevr. mr. dr. R.E. van Hellemondt

Lid Commissie CCMO

1-8-2022

 

0,11

nee

5.863,05

1.022,00

6.885,05

10.000

 

CCMO

Mevr. prof. dr. M.C. de Vries

Lid Commissie CCMO

1-6-2022

 

0,11

<12 mnd.

7.795,27

0,00

7.795,27

14.000

 

CBG

Dhr. prof. dr. M.T. Nurmohamed

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.035,06 (23.699,40)

3.538,08 (3.467,76)

26.573,14 (27.167,16)

34.800

 

CBG

Mevr. dr. S. Kersting

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.740,06 (22.994,40)

3.538,08 (3.469,80)

27.278,14 (26.464,20)

34.800

 

CBG

Dhr. prof. dr. F.G.M. Russel

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.270,06 (24.310,40)

3.538,08 (0,00)

26.808,14 (24.310,40)

34.560

 

CBG

Dhr. jhr. P.A. de Graeff, arts

plv voorzitter

  

0,44 (0,44)

nee

60.809,00 (66.611,18)

0,00 (0,00)

60.809,00 (66.611,18)

95.040

 

CBG

Mevr. dr. J.M.L. van Rensen

Lid College

 

1-12-2022

0,29 (0,29)

nee

37.613,07 (38.413,48)

5.772,58 (6.172,44)

43.385,65 (44.585,92)

57.420

 

CBG

Dhr. dr. C. van Nieuwkoop

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.035,06 (22.759,40)

3.538,08 (3.467,76)

26.573,14 (26.227,16)

34.800

 

CBG

Mevr. dr. V.H.M. Deneer

plv voorzitter

  

0,25 (0,25)

nee

35.394,72 (35.773,22)

5.518,68 (5.409,12)

40.913,40 (41.182,34)

54.000

 

CBG

Dhr. prof. dr. G.S. Sonke

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

25.150,06 (24.169,40)

3.538,08 (3.467,76)

28.688,14 (27.637,16)

34.800

 

CBG

Dhr. prof. dr. M.L. Bouvy

Lid College

  

0,25 (0,30)

nee

35.660,74 (41.040,62)

5.581,92 (6.472,80)

41.242,66 (47.513,42)

54.000

 

CBG

Dhr. prof. dr. H.J. Guchelaar

Lid College

 

31-12-2022

0,16 (0,16)

nee

23.035,06 (23.699,40)

3.538,08 (3.467,76)

26.573,14 (27.167,16)

34.800

 

CBG

Dhr. prof. dr. ir. H. Boersma

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.505,06 (23.699,40)

3.538,08 (3.467,76)

27.043,14 (27.167,16)

34.800

 

CBG

Dhr. prof. dr. O.M. Dekkers

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

25.273,06 (23.699,40)

3.538,08 (3.467,76)

28.811,14 (27.167,16)

34.800

 

CBG

Dhr. prof. dr. R.J. van Marum

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.505,06 (23.699,40)

3.538,08 (3.467,76)

27.043,14 (27.167,16)

34.800

 

CBG

Dhr. prof. dr. A. de Boer

Voorzitter

  

1,00 (0,93)

nee

129.593,90 (117.968,94)

22.074,48 (20.033,64)

151.668,38 (138.002,58)

216.000

 

CBG

Mevr. dr. A.M. Bosch

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.505,06 (23.464,40)

3.538,08 (3.467,76)

27.043,14 (26.932,16)

34.800

 

CBG

Mevr. dr. J.N. Belo

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.035,06 (22.994,40)

3.538,08 (3.467,76)

26.573,14 (26.462,16)

34.800

 

aCBG

Mevr. drs. P.A. Loekemeijer

Directeur

  

1,00 (1,00)

nee

125.672,30 (81.485,03)

22.367,16 (14.612,48)

148.039,46 (96.097,51)

216.000

 
1

** topfunctionaris met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er is in 2022 geen bezoldiging geweest van topfunctionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionaris hebben neergelegd, maar die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar worden aangemerkt als topfunctionaris.

Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen uitgekeerd die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn in 2022 geen niet-topfunctionarissen met een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag.

Er zijn in 2022 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Licence