Base description which applies to whole site

Budgettair overzicht Oekraïne

In de onderstaande tabel staan uitgaven die verband houden met de Russische invasie in Oekraïne. Het gaat hierbij om directe steun uit de begroting van BHOS. Uitgaven gerelateerd aan derde-orde effecten zijn hierin niet opgenomen. Omdat de uitgaven incidenteel zijn geweest en niet meerjarig, zijn de kasuitgaven identiek aan de verplichtingen.

Tabel 7 Budgettair overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Artikelnaam

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

Bijdrage UNFPA

2.000

2.000

BZDOC-1985491629-78

4.1

Humanitaire hulp

Humanitaire hulp

43.478

43.478

BZDOC-307413591-44

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

Steun Oekrainse vluchtelingen in Moldavie

10.000

10.000

BZDOC-307413591-44

5.1

Multilaterale samenwerking

Bijdragen aan EBRD en Wereldbank voor winterisation en technische ondersteuning

164.500

164.500

BZDOC-307413591-44

5.2

Overig armoedebeleid

Lokale activiteiten vanuit de Ambassade Kiev

237

237

BZDOC-1985491629-78

Totaal

  

220.215

220.215

  

Toelichting

Artikel 3.1

Vanaf artikel 3.1 is er een eenmalige bijdrage geleverd aan het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) voor ondersteuning van slachtoffers van seksueel en gender gerelateerd geweld onder Oekraïense vluchtelingen.

Artikel 4.1

Vanaf artikel 4.1 zijn diverse bijdragen geleverd voor het verlenen van humanitaire hulp in Oekraïne. Dit is gedaan via o.a. Dutch Relief Alliance en VN organisaties.

Artikel 4.2

Vanaf artikel 4.2 is er via de VN een eenmalige bijdrage geleverd aan hulp voor Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.

Artikel 4.3Vanaf artikel 4.3 is er via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bijdrage geleverd voor het herstel en de wederopbouw van de zuidelijke kuststreek van het land, waarin de havensteden Cherson, Odessa en Mykolajiv zijn gelegen.

Artikel 5.1

Vanaf artikel 5.1 zijn er bijdragen geleverd aan de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) voor de winterization van Oekraine. Tevens is een eenmalige bijdrage van EUR 2,5 miljoen geleverd aan de EBRD voor technische assistentie.

Artikel 5.2

Vanaf artikel 5.2 zijn via de Ambassade in Kyiv lokale activiteiten, zoals het leveren van generatoren en waterfilters, gesteund.

Licence