Base description which applies to whole site

Beleidsprioriteiten

In 2023 lagen er voor ons als BZK uitdagingen op de grote opgaven waar Nederland voor staat. Daarbij hebben we ingezet op het regie voeren over de schaarse fysieke ruimte, het duurzaam en betaalbaar wonen in een prettige leefomgeving, een inclusieve en kansrijke digitale samenleving en een slagvaardige overheid. Ook hebben we ambitieuze doelstellingen neergezet op het terrein van de woningbouw. Dit samen met de medeoverheden en regio’s.

Tegelijkertijd stond de wereld onder druk, met twee gewapende conflicten gaande in Oekraïne en in Gaza. Dit versterkt het belang van een sterke democratie en het beschermen van de rechtsstaat.

Ook vonden er in 2023 meerdere verkiezingen plaats. Gezien de demissionaire status van het kabinet sinds juli 2023 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats in november 2023.

Licence