Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 3

ACS 90, 115, 217

Afghanistan 10, 21, 23, 54, 56, 61, 68, 74, 89, 150, 193, 194, 199, 215

Afgha 10

Afrika 9, 11, 12, 21, 23, 29, 53, 57, 63, 65, 68, 75, 77, 88, 90, 95, 99, 101, 115, 132, 142, 152, 153, 183, 205, 207, 217, 218, 220

AIDS 12, 17, 21, 99, 103, 127, 203, 215

AIV 52, 73, 74, 216, 217

Ambtsbericht 156, 160, 162

Apparaatskosten 4, 52, 66, 72, 78, 93, 112, 117, 123, 128, 134, 139, 154, 161, 166, 170, 172, 173, 186, 191, 199, 209

Armoedebeleid 11, 75, 105, 108

Armoedeverminde 109, 130

Armoedevermindering 3, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 24, 75, 79, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 105, 109, 110, 115, 125, 130, 131, 133, 136

ASEAN 217

Asielbeleid 157

Asiel 1, 3, 6, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 37, 83, 84, 145, 156, 157, 158, 161, 162, 171, 175, 209

Asielzoekers 14, 15, 20, 22, 25, 26, 37, 38, 83, 155, 156, 157, 158, 161, 210, 215

Balkan 11, 53, 54, 57, 59, 61, 115, 149, 194

Basisonderwijs 70, 101, 126, 150, 203

Bedrijfslevenprogramma 20, 22, 143, 207

Bedrijfsleven 1, 3, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 96, 99, 126, 141, 143, 146, 147, 150, 151, 153, 171, 180, 181, 182, 183, 207

Bedrijfs 174, 178

Bedrijfsvoering 1, 4, 6, 111, 140, 141, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 213

Begrotingssteun 107, 108, 113

Beleidskaders 39, 68, 73, 130, 131, 135

Beursverlening 136, 137

Bilaterale betrekkingen 3, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 166

Bilaterale hulp 11, 32, 98, 99, 106, 110, 113, 175, 177

Bilaterale ontwikkelingssamenwerking 1, 3, 6, 20, 21, 99, 109, 112, 171, 175, 198, 200

CAP 68, 182, 217, 218

CARDS 11, 88, 115, 217

CBI 1, 2, 4, 33, 141, 143, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 207, 217

CDM 217

Centraal Azië 8, 53

China 89, 146, 147, 150, 151, 153

CIMIC 56, 69, 217

Civil society 31, 59, 73, 75, 96, 97, 130, 131

Club van Parijs 107, 108

Coheren 117

Coherentie 16, 27, 33, 35, 48, 49, 72, 83, 87, 88, 90, 96, 98, 99, 109, 110, 111, 116, 117, 120, 127, 132, 134, 215

Conflictbeheersing 3, 11, 20, 21, 65, 66, 68, 74, 152, 171, 174, 191

Conflictpreventie 7, 11, 21, 23, 29, 57, 67, 74, 76, 90, 152, 157

Consolidated Appeal Process 68, 69, 70, 217

Consulaire dienstverlening 1, 3, 6, 15, 20, 22, 28, 145, 159, 161, 162, 171, 175, 209

Conventie 13, 24, 36, 80, 81, 82, 91, 215

Corporate rate 172

Corruptie 11, 45, 74, 75, 76, 113, 176

Crisisbeheersing 21, 57, 58, 61

CSO 130, 131, 132, 133, 135

CTBTO 66

Cultureel erfgoed 15, 164, 165

Cultuurbeleid 163, 165, 211, 219, 220

Cultuur 15, 26, 163, 164, 165

Cyprus 13, 147, 148, 149, 216

DAC 30, 71, 78, 98, 100, 101, 106, 110, 112, 113, 120, 217

DCI 60, 217

Democratisering 59, 73, 74

Deskundigenprogramma 112, 123, 199, 202

Donorcoördinatie 31, 98, 105, 106, 113, 116, 175

DOV 217

EBRD 218

ECHO 68, 69, 115, 218

Economic Commission for Africa 218

Economische steunpunten 146, 147, 153

ECOSOC 119, 120, 127, 218

ECOWAS 57, 152, 218

Education for All 21, 126, 203, 204, 218

EHRM 29, 80, 91, 92, 218

EMU 218

Enduring Freedom 10, 36, 54, 55, 56

EOF 20, 21, 115, 201, 215, 218

EU-afdrachten 18, 21, 196, 197, 198

EU-fondsen 115

EUPM 61, 62, 88

Europese Centrale Bank 218

Europese Commissie 16, 36, 37, 38, 68, 69, 85, 87, 180, 182

Europese Raad van Kopenhagen 13, 83, 86

Europese Rekenkamer 92, 117

Evaluatie 4, 5, 6, 17, 30, 32, 49, 51, 66, 70, 74, 75, 77, 87, 91, 92, 94, 97, 106, 110, 111, 112, 113, 117, 121, 122, 127, 133, 136, 138, 140, 142, 153, 160, 164, 165, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 215, 216, 219, 221

EVDB 9, 23, 29, 61, 87, 218

Exitprogramma 102

FAO 120, 121, 122, 218

Financieel beheer 118, 176, 184

Financing for Development 16, 30, 90, 120, 121

FMO 31, 140, 141, 142, 143, 207, 208, 218

Garanties 112

GBVB 29, 62, 87, 218

Gedetineerdenbegeleiding 159, 162

GEF 121, 123, 218

Gender 7, 12, 23, 49, 75, 76, 99, 100, 101, 104, 105, 109, 126, 216

Gezondheidszorg 21, 49, 70, 92, 95, 103, 104, 108, 115, 126, 138, 205

Global Coalition for Africa 152, 218

Goed bestuur 1, 3, 11, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 46, 53, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 90, 98, 99, 100, 105, 126, 132, 151, 171, 194, 218

Handelspolitiek 9, 47, 49, 87

HGIS 4, 18, 29, 118, 163, 164, 165, 167, 169, 209, 218

Humanitaire hulp 1, 3, 10, 20, 21, 68, 69, 70, 71, 72, 132, 171, 193

IBTA 140, 141, 207, 219

ICC 9, 37, 43, 174, 219

IKAP 213, 219

IMF 30, 108, 119, 125, 126, 128, 219

Indonesië 57, 89, 150, 164, 165, 220

Institut Néerlandais 165

Institutionele capaciteit 34, 98, 99, 101, 105, 107, 115, 152

Internationaal cultuurbeleid 1, 3, 15, 26, 145, 163, 166, 171, 210

Internationaal strafhof 52

Internationale financiële instellingen 1, 3, 75, 108, 171

Internationale ordening 1, 3, 6, 20, 24, 27, 40, 41, 49, 51, 52, 171, 174, 190

IOB 49, 64, 70, 74, 87, 111, 113, 117, 122, 133, 153, 165, 215, 219

ISB 153

ISOA 219

Jaarplancyclus 5

Justitie 9, 14, 25, 29, 61, 76, 83, 104, 115, 149, 155, 156, 157, 174, 210, 215

Kanaalfinanciering 17, 70

Kanaalkeuze 96

Kanselarijrechten 161

KIT 136, 137, 138, 206, 219

Landbouwbeleid 24, 25, 82, 83, 86, 92, 109, 110, 218

Landbouw 35

Landmijnen 64

Macrohulp 98, 106, 107, 199

Marokko 152, 157

Massavernietigingswapens 10, 54, 55, 62

MATRA 219

Medefinanciering 6, 20, 22, 32, 131, 132, 133, 134, 142, 205, 206, 219, 221

Medefinancieringsprogramma 131, 133, 205, 219

Medefinan 131

Mensenrechten 1, 3, 6, 7, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 40, 44, 45, 46, 53, 56, 59, 73, 74, 78, 79, 88, 89, 90, 99, 105, 115, 132, 151, 171, 194, 195, 216

MFP 132, 215, 219

Midden- en Oost-Europa 107, 192, 196, 220

Migratie 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 37, 38, 83, 84, 88, 90, 116, 145, 155, 158, 161, 162, 171, 175, 177, 209, 215, 219

Mileu 16

Milieu 7, 9, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 33, 39, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 115, 120, 121, 126, 132, 145, 199, 205, 219

Natuurrampen 68, 72

Nederlandse Antillen en Aruba 6, 151, 153, 155, 200

NGO 6, 29, 31, 32, 33, 90, 130, 131, 133, 134, 135, 203, 215, 220

Nieuwe Generatie Reisdocumenten 220

NIMF 142, 220

NIO 112, 142, 200, 220

Non-proliferatie 10, 54, 55, 62, 149

Noodhulp 20, 21, 68, 69, 70, 71, 115, 193

NOVIB 220

OCHA 68, 69, 70, 220

OESO 30, 31, 33, 48, 49, 52, 78, 106, 220

Onderwijs 1, 3, 12, 15, 30, 91, 99, 101, 103, 104, 108, 115, 126, 136, 137, 138, 139, 163, 164, 165, 171, 193, 199, 203, 206, 215, 219

Onderzoek 42, 134, 220

Ontheemden 193

Ontmijning 68, 69, 70, 71, 89, 193

Ontwapening 10, 29, 44, 55, 62, 152

Ontwikkelingsdoelstellingen 7, 16, 24, 41, 95, 98, 110, 118, 119, 120, 125

OPBW 220

ORET/MILIEV 17, 141, 142

Ownership 17, 30, 54, 57, 96, 98, 99, 106, 107, 108, 115, 120, 125, 130, 152

Particuliere sector 22, 24, 33, 41, 104, 140

Partnerschapprogramma 140, 219

PCAP 163, 165, 220

PKP 147, 220

Planning- en controlcyclus 179

Plattelandsontwikkeling 103, 104, 115

POBB 65, 66, 78, 147, 153, 192, 194, 209, 220

Postennet 28, 39, 145, 146, 147, 153, 170

Pre-accessie 86, 87

Prestatiemeting 5, 78, 92, 99, 110

PRSP 11, 16, 39, 76, 96, 97, 99, 100, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 122, 125, 126, 132, 133, 220

PSC 220

PSI 125, 126, 220

PSOM 17, 30, 140, 141, 207, 220

PSO 10, 34, 86, 149, 205, 220

PUM 140, 141, 142, 220

Raad van Europa 8, 10, 23, 27, 45, 46, 80, 81, 89, 91, 92, 93, 148, 154, 221

Rechtsorde 6, 7, 25, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 56, 80

Rusland 8, 9, 10, 23, 50, 60, 62, 87, 88, 89, 164

Samenwerking Internationale Instituten 136, 137

Sancties 40

Schuldverlichting 107, 114, 140

Sectorale benadering 16, 97, 98, 99, 101, 104, 111, 113, 115, 127, 151, 176

Sectorbeleidsplannen 125

SFOR 9, 11, 56, 57, 213, 221

SICA 221

SNV 131, 134, 205, 221

Sub-Sahara Afrika 11, 152

Subsidie 18, 19, 48, 66, 68, 71, 83, 92, 112, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 142, 190, 192, 195, 199, 205, 209

Subsidië 83

Subsidiesysteem 130, 131, 133, 135

Suriname 151, 164

TACIS 115, 221

Terrorisme 9, 10, 25, 36, 40, 44, 45, 53, 55, 56, 57, 62, 84, 87, 88, 89, 91, 145, 149, 155

Themalanden 11, 98, 100, 104

Uitbreiding 9, 13, 23, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 43, 53, 58, 59, 60, 63, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 110, 121, 149, 151, 153, 213, 215

UNAIDS 33, 123, 221

UNCDF 123, 221

UNDP 20, 21, 69, 78, 122, 123, 202, 221

UNEP 50, 121, 123, 202, 221

UNFPA 122, 123, 221

UNICEF 70, 120, 122, 123, 202, 221

UNIFEM 76, 123, 221

UNMAS 221

Utstein 6, 51, 76, 79, 106, 113, 119, 121, 125, 126

Vakbonden 130

Veiligheid 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27, 33, 34, 40, 43, 44, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 77, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 132, 145, 149, 151, 152, 154, 171, 174, 191, 192, 194, 218, 220

Veiligheidsraad 40, 76, 88, 222

Verdrag van Nice 36

Verenigde Staten 9, 12, 23, 89, 147, 149, 153

Vierde eigen middel 93, 197

Visumaanvragen 14, 155

Visumverlening 14, 25, 37, 156, 160, 175

VN-instellingen 20, 21, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 171, 202

Voedselveiligheid 13, 16, 35, 47, 48, 109

Voor 80

Voorzit- 8

Voorzitterschap 8, 10, 28, 29, 34, 36, 37, 46, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 80, 87, 89, 91, 92, 146, 148, 153, 154, 174, 192, 209, 213

Vredesfonds 20, 21, 57, 66, 152, 175, 192

Vredesopbouw 1, 3, 21, 29, 46, 53, 57, 68, 73, 76, 78, 79, 105, 151, 171, 194, 195, 218

Vredesoperaties 23, 29, 56, 57, 66

Wapenbeheersing 44, 55, 62, 63, 64

Waterbeheer 103, 104, 126, 150, 216

Wereldbank 21, 30, 31, 33, 69, 77, 78, 107, 113, 118, 119, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 133, 140, 175, 182, 195, 203, 204

WEU 66, 222

WHO 21, 33, 120, 121, 122, 202, 222

WTO 9, 16, 24, 28, 33, 47, 48, 49, 50, 83, 89, 120, 141, 150, 151, 154, 183, 222

Zuid-Afrika 104, 121, 152, 153, 164

Licence