Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 7

LIJST VAN AFKORTINGEN

AAR=Air to Air Refuelling
ABNL=Admiraal Benelux
ABP=Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ACCS=Air Command and Control System
AGS=Alliance Ground Surveillance
AIV=Adviesraad Internationale Vraagstukken
AIVD=Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AMAR=Algemeen Militair Ambtenaren Reglement
AMB=Air Manoeuvre Brigade
AMCC=Allied Movement Coordination Centre
AOCS=Air Operations Control Station
AR(K)=Algemene Rekenkamer
ASE=Aircraft Survivability Equipment
ASR=Airfield Surveillance Radar
AVD=Audiovisuele Dienst
AVI=Afdeling Verbindingsinlichtingen
AWACS=Airborne Early Warning and Control System
BBE=Bijzondere Bijstands Eenheid
BDL=Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
BDR=Battle Damage Repair
BDZ=Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
BHMAC=Bosnia-Herzegowina Mine Action Centre
BIMS=Bureau Internationale Militaire Sport
BIV=Bestuurlijke Informatievoorziening
BKAC=Bosnia Kosovo Air Component
BLS=Bevelhebber der Landstrijdkrachten
BMC4I=Battlefield Management Command, Control, Communication, Computerisation and Intelligence
BMS=Battlefield Management System
BPB=Beleids-, Plannings- en Begrotings(procedure)
BSOA=Beleidsvoorbereiding, Specialistisch Onderzoek en Advies
BTW=Belasting Toegevoegde Waarde
BU(I)ZA=(Ministerie van) Buitenlandse Zaken
BVB=Bewijs van Bevoegdheid
C2=Command and Control
C2SC=Command and Control Support Centre
CAMS=Centrum voor Automatisering van Missiekritieke Systemen
CBD=Centraal Betaalkantoor Defensie
CBMS=Centrale Beheersorganisatie Militair Salarissysteem
CBRN=Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair
CDC=Commando Dienstencentra
CDV=Competitieve DienstVerlening
CIMIC=Civil-Military Cooperation
CIS=Commando- en Informatiesystemen
CKMARNS=Commandant van het Korps Mariniers
CKW=Commandant Kustwacht
CLSK=Commando Land-/Luchtstrijdkrachten
CMBA=Civiel-Militaire Bestuursafspraken
CMH=Centraal Militair Hospitaal
CO=Centrale Organisatie
COLPRO=Collective Protection
CRC=Control and Reporting Centre
CSSC=Combat Support and Support Command
CTG=Commander Task Group
CTL=Commandant Tactische Luchtmacht
CTM=Centrum voor Technologie en Missieondersteuning
CUP=Capability Upgrade Programme
CVP=Concept Validation Phase
CZMCARIB=Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied
CZMNED=Commandant der Zeemacht Nederland
CZSK=Commando Zeestrijdkrachten
DAC=Development Assistance Committee
DARIC=Dienst Archieven Registratie- en Informatiecentrum
DBB=Defensie Bureau Buitenland
DBZV=Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel
DDG=Duik- en Demonteer Groep (Koninklijke Marine)
DDR=Disarmament, Demobilisation and Reintegration
DEMCIS=Defensie Materieel Codificatie Informatie Systeem
DGC=Divisie Gevechtssteun Commando
DGV=Diensten voor Geestelijke Verzorging
DGW&T=Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
DHO=Defensie Horeca Organisatie
DICO=Defensie Interservice Commando
DICTU=Defensie ICT-uitvoeringsorganisatie
DIV=Documentaire Informatievoorziening
DIVAB=(Deltaplan) Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer
DLC=Divisie Logistiek Commando
DMC=Defensie Materieel Codificatiecentrum
DMO=Defensie Materieelorganisatie
DMP=Defensiematerieelkeuze Proces
DOC=Defensie Operatiecentrum
DTO=Defensie Telematica Organisatie
DVD=Dienst Vastgoed Defensie
DVVO=Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
DWO=Divisie Wapensysteem Ondersteuning
EAC=European Airlift Centre
EACC=European Airlift Coordination Cell
ECAC=European Civil Aviation Conference
ECAP=European Capabilities Action Plan
EGF=European Gendarmerie Force
EOCKL=Explosieven Opruimingscommando Koninklijke Landmacht
EOD=Explosieven Opruimingsdienst
EOV=Elektronische oorlogsvoering
ERP=Enterprise Resource Planning
ESSM=Evolved Sea Sparrow Missile
EU=Europese Unie
EUBG=EU Battle group
EUMM=European Union Monitoring Mission
EUPM=European Union Police Mission
EVDB=Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
FGBADS=Future Ground Based Air Defence System
FLR=Forces of Lower Readiness
FMW=Faculteit Militaire Wetenschappen
FP=Force Protection
FWIT=Fighter Weapon Instructor Training
FYROM=Former Yugoslavian Republic of Macedonia
GGWKLu=Groep Geleide Wapens Koninklijke Luchtmacht
GJP=Generiek Oefenjaarplan
GLVD=Grondgebonden Luchtverdediging
GOEM=Groep Operationele Eenheden Mariniers
GPS=Global Positioning System
GTK=Gepantzertes Transport Kraftfahrzeug
GW=Gedragswetenschappen
HGIS=Homogene Groep Internationale Samenwerking
HLG=Headline Goal
HMA=Hoogste Medische Autoriteit
HOV=Hydrografische Opnemingsvaartuigen
HRF=High Readiness Forces
HRF(L)HQ=High Readiness Forces (Land) Headquarters
ICT=Informatie- en Communicatietechnologie
IDL=Instituut Defensieleergangen
IDP=Integraal DefensiePlan
IEVO=(Projectgroep) Interne/externe Veiligheidsonderzoek
IGC=Intergouvernementele Conferentie
IGV=Infanterie Gevechtsvoertuig
IKS=Instituut Keuring en Selectie (Defensie)
IRT=Immediate Respons Team
ISAF=International Security Assistance Force
ISTAR=Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
IV=Informatievoorziening
IV&C=Informatievoorziening en commandovoering
IVB=Informatievoorzieningsbedrijf
JADC=Joint Air Defence Centre
JADS=Joint Air Defence School
JASSM=Joint Air to Surface stand off missile
JIATF=Joint Inter Agency Task Force
JOP=Jaarlijks Oefen Programma
JSF=Joint Strike Fighter
JSOW=Joint stand off waepon
JUZA-P=Juridische zaken – personeel
KFOR=Kosovo Force
KIM=Koninklijk Instituut voor de Marine
KL=Koninklijke Landmacht
KLU=Koninklijke Luchtmacht
KM=Koninklijke Marine
KMA=Koninklijke Militaire Academie
KMAR=Koninklijke Marechaussee
KMSL=Koninklijke Militaire School Luchtmacht
KNLWM=Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum («Generaal Hoefer»)
KTO=Klanttevredenheidsonderzoek
KTOMM=Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum
KWNA&A=Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
KWNED=Kustwacht Nederland
LAS=Landmachtstaf
LBB=Landelijk Bevoorradingsbedrijf
LCC=Land Component Command
LCF=Luchtverdedigings- en Commandofregat
LCG=Luchtmacht Commando- en informatiesystemengroep
LCKLu=Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht
LDR=Logistieke Divisie Rhenen
LDW=Logistieke Divisie Woensdrecht
LMG=Luchtmacht meteorologische groep
LOA=Letter of Offer and Acceptance
LPD=Landing Platform Dock
LTBF=Long Term Build-up Forces
LUH=Light Utility Helicopters
LUMOB=Luchtmobiele brigade
LVB=Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig
MALE=Medium Altitude Long Endurance
MANPAD=Man Portable Air Defence
MAP=Membership Action Plan
MARIN=Maritiem Research Instituut Nederland
MARNSBAT=Mariniersbataljon
MASE=Multi Aegis Site Emulator
MATLOGCO=Materieel-Logistiek Commando
MB=Marinebedrijf/Militair budget
MCW=Mechanisch Centrale Werkplaats
MDD=Maatschappelijke Dienst Defensie
ME=Mobiele Eenheid
MEADS=Medium Extended Air Defence System
MEDEVAC=Medische Evacuatie
MEO=Meest efficiënte Organisatie
MGFB=Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf
MILATCC=Military Air Traffic Control Centre
MILSATCOM=Militaire Satelliet Communicatie
MIVD=Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MLU=Midlife Update
MMHS=Military Message Handling System
MNMCC=Multinational Movement Coordination Centre
MNTF=Multinational Task Force
MOB=Main Operating Base
MOC=Mariniersopleidingscentrum
MOE=Midden- en Oost-Europese (landen)
MOO=Medewerkers Opinieonderzoek
MOST=Monitoring, Observation, Surveillance and Targeting
MOU=Memorandum of Understanding
MPA=Maritiem Patrouillevliegtuig
MPO=Materieel Projecten Overzicht/Militaire postorganisatie
MPR=Medium Power Radar
MRAT=Medium Range Anti-Tank
MRC=Militair Revalidatie Centrum
MTADS=Modernized Target Acquisition and Designation Sight
MTBMD=Maritieme Theatre Ballistic Missile Defence
MTFP=Medium Term Financial Plan
MTRP=Medium Term Resource Plan
MTV=Mobiel Toezicht Vreemdelingen
NAFIN=Netherlands Armed Forces Integrated Network
NATINEADS=Nato Integrated extended Air Defence System
NATCO=Nationaal Commando
NATO=North Atlantic Trust Organisation
NATRES=Nationale Reserve
NAVO=Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NBC=Nucleair Biologisch Chemisch
NCB=Nationaal Codificatie Bureau
NDMC=Nationale Datalink Management Cell
NGA=National Governmental Agency
NIMCIS=Nieuwe Generatie Mariniers Communicatie- en Informatiesysteem
NIOD=Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NLR=Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium
NLSWAN=Netherlands Secure Wide Area Network
NRF=Nato Response Force
NSE=Nationaal Support Element
NSK=Nieuw salarissysteem Krijgsmacht
NSO=Nationale SIGINT- (signal intelligence)organisatie
NSWAN=Nato Secure Wide Area Network
NTM=Notice to Move
NVIP=Navo Veiligheids- en Investeringsprogramma
O&T=Opleiding en training
OB=Ontwerpbegroting
OC=Opleidingscentrum
OCMGD=Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten
ODA=Official Development Assistance
OESO=Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OGRV=Object Grondverdediging
OGS=Operationele Gereedheidsstatus
OI&A=Organisatie Informatie en Automatisering
OIB=Onderzoeken Interne Beheersing
OID=Overige Interservice Diensten
OIV=Operationele Informatievoorziening
OKLU=Opleidingen Koninklijke Luchtmacht
OKM=Opleidingen Koninklijke Marine
OPCO=Operationeel Commando
OPEVAL=Operational Evaluation
OTCO=Opleidings- en Trainingscommando
OVSE=Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
P&O=Personeel en Organisatie
PA=Pacer Amstel
PAM=Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
PARESTO=Paarse Restauratieve Organisatie
PCC=Prague Capabilities Commitment
PDU=Police Development Unit
PERSCO=Personeels Commando
PfP=Partnership for Peace
PHAROS=Plan Handling and Radar Operating System
PHG=Police Headline Goal
PIA=Professionele Inkoop en Aanbesteding
PPS=Publiekprivate Samenwerking
PRT=Provincial Reconstruction Team
PRTL=Pantserrups tegen Luchtdoelen
PSA=Dienst Personeels- en Salarisadministratie
PvV=Partnerschap voor de Vrede
PV=Personeelsvoorziening
RCC=Redding CoördinatieCentrum
RMC=Regionaal Militair Commando
RPE=Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid
RSOM=Reception, Staging and Onward Movement
RVE=Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
SAR=Search and Rescue
SBK=Sociaal Beleidskader
SBOT=Specifiek Beleid Opleiden en Trainen
SDD=System Desing and Development
SFIR=Stabilization Force Iraq
SFOR=Stabilization Force
SHORAD=Short Range Air Defence
SIGINT=Signal Intelligence
SM=Standard Missile
SMP=Soldier Modernisation Programme
SOSTAR=Stand-Off Surveillance Target Acquisition Radar (Equipment)
SPEER=Strategic Process and ERP enabled reengineering
SRAT=Short Range Antitank
SSM=Single Service Management
SSP=Single Service Procurement
SSR=Security Sector Reform/Secondary Surveillance Radar
STO=Survive to Operate
STOAG=Stichting Bijzondere Scholen op Algemene Grondslag
TACTIS=Tactische Indoor Simulatie
TBMD=Theater Ballistic Missile Defence (System)
TDN=Topografische Dienst
TF=Tactical Firing
TGP=Target Pods
THG/KLU=Tactische Helikoptergroep Koninklijke Luchtmacht
TITAAN=Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network
TL=Tactische Luchtmacht
TNO-DO=(Nederlandse organisatie voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – Defensie Onderzoek
TROSTELEM=Trainingsondersteuningselement
TVCN=Tolk- en vertaalcentrum
UKW=Uitkeringswet Gewezen Militairen
UNHAN=United Nations Humanitarian Air Service
UNIFIL=United Nations Interim Force in Lebanon
UNMIL=United Nations Mission in Liberia
UNTSO=United Nations Truce Supervision Organisation
URAV=Unmanned Reconnaissance Aerial Vehicle
UWV=Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
VBTB=Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording
VIK=(Bureau) Vorderingen, inhoudingen en verrekeningen
VLB=Vliegbasis
VN=Verenigde Naties
VOA=Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren
VOTC=Vliegveiligheids Oefen- en Testcentrum
VROM=(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VT=Veldtenue
VTE=Volletijdsequivalent
VWS=(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZK=Verzekeringsgeneeskunde
WFP=World Food Programme
WIV=Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WLS=Wissellaadsystemen
WOO=Wetenschappelijk Onderzoek en Ontwikkeling
WTS=Wapen- en transportsystemen
WVO=Wet Veiligheidsonderzoeken
WW=Werkloosheidswet
ZBO=Zelfstandig Bestuursorgaan
ZVD=Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel
ZVO=Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
Licence