Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1

OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2007 VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

A. Verplichtingen (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen
1Versterking internationale rechts- orde en eerbiediging mensenrechten98 619106171nee
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur1 156 5101 6304 8606 490nee
3Versterkte Europese samenwerking7 971 32400nee
4Meer welvaart en minder armoede1 012 7011 0003881 388nee
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling560 411 
6Beter beschermd en ontwikkeld milieu347 629 
7Welzijn en veiligheid van Neder- landers in het buitenland en regulering van personenverkeer104 763 
8Versterkt cultureel profiel en posi- tieve beeldvorming in en buiten Nederland55 4222 4402 440nee
Niet-beleidsartikelen
9Geheim 
10Nominaal en onvoorzien23 
11Algemeen712 3576 7306 730nee
Totaal 12 019 75911 8105 309  

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
 Totaal verplichtingen12 019 759  
 Procentuele fout0,10%Tolerantiegrens niet overschreden
 Procentuele onzekerheid0,04%Tolerantiegrens niet overschreden

B/C. Uitgaven + ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen
1Versterking internationale rechts- orde en eerbiediging mensenrechten92 4674 843404 883nee
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur917 1175 2155 215nee
3Versterkte Europese samenwerking7 659 2431111nee
4Meer welvaart en minder armoede1 049 6931 46751 473nee
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling1 581 0355 8985 898nee
6Beter beschermd en ontwikkeld milieu356 0086 4071 0897 496nee
7Welzijn en veiligheid van Neder- landers in het buitenland en regulering van personenverkeer152 808341237577nee
8Versterkt cultureel profiel en posi- tieve beeldvorming in en buiten Nederland97 9058001 0001 800nee
Niet-beleidsartikelen
9Geheim 
10Nominaal en onvoorzien23 
11Algemeen930 2752 27468 68010 960nee
Totaal 12 836 57427 256611 051  
(1)Totaal Uitgaven en Ontvangsten12 836 574Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten 
 Procentuele fout0,21%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,09%Tolerantiegrens niet overschreden 
          
(2)Totaal12 837 191Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten + bijdrage(n) van derden baten-lastendiensten 
 Procentuele fout0,21%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,09%Tolerantiegrens niet overschreden 

B. Uitgaven (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen
1Versterking internationale rechts- orde en eerbiediging mensenrechten92 4674 843404 883nee
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur915 1655 2155 215nee
3Versterkte Europese samenwerking7 032 2381111nee
4Meer welvaart en minder armoede959 7511 46751 473nee
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling1 581 0355 8985 898nee
6Beter beschermd en ontwikkeld milieu356 0086 4071 0897 496nee
7Welzijn en veiligheid van Neder- landers in het buitenland en regulering van personenverkeer111 681341237577nee
8Versterkt cultureel profiel en posi- tieve beeldvorming in en buiten Nederland97 1468001 0001 800nee
Niet-beleidsartikelen
9Geheim 
10Nominaal en onvoorzien23 
11Algemeen718 2952 27468 68010 960nee
Totaal 11 863 80927 256611 051  

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
 Totaal uitgaven11 863 809 
 Procentuele fout0,23%Tolerantiegrens niet overschreden
 Procentuele onzekerheid0,09%Tolerantiegrens niet overschreden

C. Ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen
1Versterking internationale rechts- orde en eerbiediging mensenrechten 
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur1 952 
3Versterkte Europese samenwerking627 005 
4Meer welvaart en minder armoede89 942 
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling 
6Beter beschermd en ontwikkeld milieu 
7Welzijn en veiligheid van Neder- landers in het buitenland en regulering van personenverkeer41 127 
8Versterkt cultureel profiel en posi- tieve beeldvorming in en buiten Nederland759 
Niet-beleidsartikelen
9Geheim 
10Nominaal en onvoorzien 
11Algemeen211 980 
Totaal 972 765  

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
 Totaal ontvangsten972 765 
 Procentuele fout0,00%  
 Procentuele onzekerheid0,00% 

D. Baten-lastendiensten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledigheid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden        
 Baten27 68035307342 
Totaal 27 68035307  
 Totale baten baten-lastendiensten27 680        
 Procentuele fout1,23%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,00%       

E. Saldibalans (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F +OOnzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave  
3Liquide middelen46 059
5Uitgaven buiten begrotingsverband16 9211 5231 523
6Ontvangsten buiten begrotingsverband12 0021 0861 086
7Openstaande rechten
8Extra-comptabele vorderingen455 0804444
9Extra-comptabele schulden
10Voorschotten5 502 85625 86122 64624 55273 059
11Garantieverplichtingen418 651
12Openstaande verplichtingen10 184 2535 0805 080
13Deelnemingen
 Totaal beoordeeld16 635 82225 86130 37924 552 
 * De tolerantiegrens wordt afgeleid van totaal beoordeeld 
         
 Totaal saldibalans16 635 822       
 Procentuele fout0,34%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,15%Tolerantiegrens niet overschreden 

F. Afgerekende voorschotten (€ x 1000)

 OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
 Totaal afgerekende voorschotten 20073 247 12426 87824 55251 430nee
 Totaal afgerekende voorschotten3 247 12426 87824 552  
 Totaal afgerekende voorschotten3 247 124       
 Procentuele fout0,83%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,76%Tolerantiegrens niet overschreden 
Licence