Base description which applies to whole site

2.1. Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Bedragen x € 1.000

Art. nr.

Uitgaven 2010

Stand ontwerpbegroting 2010

 

323 382

Belangrijkste suppletore mutaties

  

1.

Schuldsanering Land Nederlandse Antillen en Curaçao

2.4

322.700

2.

Betalingsachterstanden Land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten

2.4

148 720

3.

Overige mutaties

div.

57 951

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

852 753

Toelichting

1. Schuldsanering Land Nederlandse Antillen en Curaçao

Met ingang van januari en april 2009 is gestart met sanering van de schuldtitels van het Land Nederlandse Antillen en Curaçao. In 2010 wordt de schuldsanering gecontinueerd op basis van de gemaakte afspraken. In de ontwerpbegroting 2010 was een bedrag van € 136 mln. voor sanering schuldtitels van het Land Nederlandse Antillen en Curaçao opgenomen. Op basis van berekeningen van het Agentschap is er voor 2010, aanvullend op de € 136 mln., € 322,7 mln. nodig. Dit wordt gefinancierd uit de daartoe (op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting) reeds gereserveerde middelen.

2. Betalingsachterstanden Land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten

De verwachting is dat in 2010 voor een bedrag van € 148,7 mln. de betalingsachterstanden tot en met 2005 van het Land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten kunnen worden afgewikkeld.

Licence