Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Deze 1e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. In de begrotingstoelichting worden de mutaties gepresenteerd en toegelicht. De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2010.

Licence