Base description which applies to whole site

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

  

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

91 892

93 014

5 113

98 127

      

Uitgaven:

91 892

93 014

5 113

98 127

      

3.1

Apparaatsuitgaven

64 925

64 062

2 053

66 115

a.

Digitale Werkplek Rijk

  

181

 

b.

Prijsbijstelling

  

249

 

c.

Rijkspas, UMTS en beveiligingsmaatregelen

  

700

 

d.

Looncompensatie

  

900

 

e.

Sociaal flankerend beleid

  

23

 
      

3.2

Onderzoeksbudget

2 126

2 126

12

2 138

f.

Prijsbijstelling

  

12

 
      

3.3

Drukwerk

2 852

3 000

27

3 027

g

Prijsbijstelling

  

27

 
      

3.4

Fractiekosten

21 559

23 396

3 017

26 413

h

Prijsbijstelling

  

17

 

i

Verhoging fractiekosten

  

3 000

 
      

3.5

Uitzending leden

430

430

4

434

j

Prijsbijstelling

  

4

 
      

Ontvangsten

2 066

2 066

0

2 066

Licence