Base description which applies to whole site

i. Verhoging fractiekosten

De raming voor de fractiekosten is verhoogd als gevolg van de verkiezingen. Fracties die krimpen houden in het lopende jaar recht op de oude vergoeding, terwijl gegroeide fracties aanspraak kunnen maken op een hoger bedrag.

Licence