Base description which applies to whole site

10. Nominaal en onvoorzien

10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2010

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

0

483

– 470

13

      

Uitgaven:

0

483

– 470

13

3.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

      

3.2

Prijsbijstelling

0

443

– 443

0

a.

Prijsbijstelling verdeling

  

– 443

 
      

3.3

Onvoorzien

0

40

– 27

13

b.

Sociaal flankerend beleid

  

– 27

 
Licence