Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (EUR 1 000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2010

2 391

  

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

– 4

  

Stand 1e suppletoire begroting 2010

2 387

  

Voorgestelde mutatie 2e suppletoire begroting 2010

23

  

Stand 2e suppletoire begroting 2010

2 410

Licence