Base description which applies to whole site

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

368 480

4 579

373 059

4 997

378 056

      

Uitgaven

369 245

4 579

373 824

4 608

378 432

      

Programma-uitgaven

368 336

4 323

372 659

4 593

377 252

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

359 001

4 579

363 580

4 495

368 075

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II

9 335

– 256

9 079

98

9 177

      

Apparaatsuitgaven

909

256

1 165

15

1 180

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Licence