Base description which applies to whole site

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

1

2

3

4 = 2 + 3

Verplichtingen

9 053

– 9 053

0

0

     

Uitgaven

9 053

– 9 053

0

0

     

Programma-uitgaven

9 053

– 9 053

0

0

1. Loonbijstelling

2 090

– 2 090

0

0

2. Prijsbijstelling

6 999

– 6 999

0

0

3. Onvoorzien

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 36

36

0

0

     

Ontvangsten

0

0

0

0

Licence