Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

17.03 Hoge snelheidslijn

Voor de HSL-Zuid is in 2010 is minder uitgegeven dan bij Najaarsnota gemeld doordat geplande werkzaamheden voor 2010 doorschuiven naar 2011. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem.

Anderzijds is de door het ministerie van Financiën gecompenseerde betaalde BTW hoger dan eerder werd aangenomen.

Verplichtingen

Voor de HSL-Zuid zijn in 2010 minder verplichtingen vastgelegd doordat geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2011 (zie ook de toelichting onder 17.03).

Wat betreft de Betuweroute is in het kader van afspraken met ProRail over de nazorg Betuweroute slechts een beperkt bedrag voor aanvullende maatregelen nodig gebleken.

Door het controversieel verklaren van het project Anders betalen voor mobiliteit en daarna de beeindiging van dit project, zijn de lopende verplichtingen afgewikkeld.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangst betreft niet geraamde ontvangsten uit het project HSL-Zuid en bestaat uit een claimopbrengst naar aanleiding van arbitrage, opbrengst verkoop van restgronden en werk voor derden.

Licence