Base description which applies to whole site

17.02 Betuweroute

De lagere uitgaven vloeien voort uit een juridische procedure die in het nadeel van een aannemer is beslecht. Verder is de compensabele BTW lager dan ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota werd verwacht.

Licence