Base description which applies to whole site

18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

50 815

50 815

644 348

– 607 189

37 159

Uitgaven

53 032

56 766

636 075

– 2 844

633 231

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

5 740

7 119

1 352

– 119

1 233

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

1 787

3 670

3 670

– 2 202

1 468

18.05 Railinfrabeheer

34 966

34 966

624 029

0

624 029

18.06 Externe veiligheid

3 985

3 985

0

0

0

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

6 554

7 026

7 024

– 523

6 501

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

6 554

6 888

6 886

– 385

6 501

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

138

– 138

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

1 062

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

6 501

– Restant

    

625 668

18.09 Ontvangsten

34 966

34 732

623 795

235

624 030

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

372 259

372 259

0

372 259

Licence