Base description which applies to whole site

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven en verplichtingen voor het project Randstad Urgent doorschuiven naar 2011. Thans wordt een proces doorlopen dat moet leiden tot een hernieuwde inzet van de Randstad Urgent -aanpak en een selectieve lijst van prioritaire projecten.

Verplichtingen

De doorlooptijden van de diverse trajecten, die voor de realisatie van het Container Transferium Alblasserdam moeten zijn afgerond, hebben door bestuurlijke complexiteit vertraging opgelopen waardoor de geplande verplichtingen achterwege zijn gebleven.

Verder zijn in 2010 zijn de leningen van ProRail, die bij het ministerie van Financiën zijn afgesloten en die in 2011 en 2012 zouden moeten worden terugbetaald, vervroegd afgelost. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat verplichtingenruimte nodig was om de verplichtingen van 2011 en 2012 naar 2010 over te boeken. Dit bleek systeemtechnisch niet nodig te zijn waardoor de eerder aangevraagde verplichtingenruimte niet nodig bleek te zijn.

Licence