Base description which applies to whole site

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Ontvangsten

8 222 025

8 134 083

7 685 510

105 078

7 790 588

19.09 Ten laste van begroting I&M

6 878 283

6 798 623

6 424 584

6 100

6 430 684

19.10 Ten laste van het FES

1 343 742

1 335 460

1 260 926

98 978

1 359 904

Licence